Dr. Barış GÜRSOY

Ahmet Barış Gürsoy

Genel Cerrahi Uzmanı

Doğum Tarihi: 1971    Doğum Yeri: İstanbul
Medeni Durum: Evli

Mezun olunan lise: Kabataş Erkek Lisesi 1988
Mezun Olunan Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994

İhtisas: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. 2005


Mesleki Özgeçmiş:

Pratisyen Hekimlik  

Niğde İli Çiftlik İlçesi Sağlık Ocağı 1995
T.S.K. Sarıkamış 9.Piyade Tümeni: 1995-1997 Alman Hastanesi – İstanbul : 1997-1998

Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği: 1998-1999
İhtisas: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. 2000-2005

Genel Cerrahi Uzmanı
Akay Hastanesi 2005-2006

Balıkesir Devlet Hastanesi 2006-2007

Şanlıurfa Devlet Hastanesi: 2007-2008

Alman Hastanesi :2008-2010
Acıbadem Sağlık Grubu: 2010-2015

Muayenehane 2015-2018

HRS Hastanesi: Halen çalışılan hastane

Üye olunan mesleki birlikler

Türk Tabipler birliği

Türk cerrahi derneği

Ödüller : 2004 Ulusal Cerrahi Günleri En iyi 2. Tez Ödülü

Sunumlarım:

1. İl merkezli Devlet Hastanelerinde Yanık Ünitesi Organizasyonu , poster sunumu Ulusal cerrahi Kongresi 2008
2.2002 Ekim Avrupa 5. Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde yanık ünitesi organizasyonu ile ilgili sözel sunum:Analysis of the effect of organizational changes in a burn unit (5th European Congress of trauma and emergency surgery’de sözel sunum,

Yayınlarım:
1.Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Yoğun Bakım Dergisi cilt:6 sayı;4 sayfa:196-203, 2006
2.Invitro antifungal effects of catheters coated with silver sulfodiazine-chlorhexydine and minocycline-rifampin, yayınlanacak dergi :european journal of intensive care medicine

3.Analysis of the effect of organizational changes in a burn unit, Ulusal Travma Dergisi Vol:8 Sayı:4 2002 sayfa:414