Prof. Dr. Selçuk IŞIK

Eğitim – Uzmanlık:

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Yabancı Dil: İngilizce

Üyelikler:

Ankara Tabip Odası

Sertifikalar:

Medikal Yayınlar: Yurtiçi ve Yurt Dışında birçok klinik yayınları bulunmaktadır.