Prof. Dr. Sinan KOCATÜRK

Eğitim – Uzmanlık:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD

Ufuk Üniversitesi KBB ABD

Yabancı Dil: İngilizce

Üyelikler:

Ankara Tabip Odası

Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Larengoloji Derneği

 

Sertifikalar:

Medikal Yayınlar:

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Kulak arkası dijital işitme cihazlarında ses hortumu değişiklikliğinden kaynaklanan kazanç artışlarının frekans bazında belirlenmesi, C. Doğan

Boyun insizyonlarında topikal ajan değerlendirilmesi, E. Yalçınkaya

Vokal Kord nodulu olan hastalarda ses terapisinin (laxvox) ve hasta memnuniyeti, M. Vursavaş

Bölünmüş kartilajın canlılığını sağlayan greft tekniklerinde plateletten zengin plazmanın etkisi, İ. Güler

6.2. Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Kocatürk S, Kocatürk PA, Kavas GO, Mutluer N.: Antioxidant defence system in a patient with

cerebrovascular accident. J Int Med Res. 1996 Jul-Aug;24(4):376-80.

Incesulu A, Vural M, Erkam U, Kocatürk S .: Cochlear implantation in children with inner ear

malformations: report of two cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2002 Sep 2;65(2):171-9.

Kocatürk S, Yilmazer D, Onal B, Erkam U, Urünal B.: Do micrometastases detected with cytokeratin

immunoperoxidase reactivity affect the treatment approach to neck in supraglottic cancers?. Otolaryngol

Head Neck Surg. 2003 Mar;128(3):407-11

 

Bahar G, Dansuk Z, Kocatürk S, Cakir T, Mert A.: Abscess of the neck caused by Salmonella enteritidis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Oct;129(4):445-7.

Incesulu A, Kocaturk S, Vural M.: Cochlear implantation in chronic otitis media. J Laryngol Otol. 2004

Jan;118(1):3-7

Kocaturk S, Yildirim A, Demiray T, Bahar G, Bakici MZ.: Cold dissection versus bipolar cauterizing

tonsillectomy for bacteriemia. Am J Otolaryngol. 2005 Jan-Feb;26(1):51-3

Kocaturk S, Yardimci S, Yildirim A, Incesulu A.: Preventive therapy for postoperative purulent otorrhea after ventilation tube insertion. Am J Otolaryngol. 2005 Mar-Apr;26(2):123-7.

Kocatürk S, Han U, Yilmazer D, Onal B, Erkam U.: A hystopathological study of thyroarytenoid muscle invasion in early (T1) glottic carcinoma. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Apr;132(4):581-3.

Yildirim A, Turgut B, Bebek AI, Gumus C, Kocaturk S, Kunt T.: Early effect of exogenous Na hyaluronate on mucociliary clearance. Am J Rhinol. 2005 May-Jun;19(3):244-7.

Beriat GK, Akmansu SH, Kocatürk S, Ataoğlu O.: Chronic Sclerosing Sialadenitis (Küttner’s tumour) of the Parotid Gland. Malays J Med Sci. 2010 Oct;17(4):57-61

Beriat GK, Akmansu SH, Ezerarslan H, Dogan C, Han U, Saglam M, Senel OO, Kocaturk S. : The comparison of thermal tissue injuries caused by ultrasonic scalpel and electrocautery use in rabbit tongue tissue. Bosn J Basic Med Sci. 2012 Aug;12(3):151-7.

Beriat GK, Akmansu SH, Dogan C, Ezerarslan H, Han U, Saglam M, Senel OO, Kocaturk S. : The effect of subcutaneous Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) injection on rabbit auricular cartilage autograft viability, Bosn J Basic Med Sci. 2012 Nov;12(4):213-8

Beriat GK, Ezerarslan H, Ekmekçi P, Kocatürk S. : Pediatrik Solunum Yolu Obstrüksiyonu Olan Hastalarda Bipolar Elektroter Tonsillektomi Kullanımı, J Clin Anal Med 2012;3(1):36-40.

Beriat GK, Doğan C, Ezerarslan H, Kocatürk S, A Neck epidermal keratinous cyst Infected with Morganella Morganii. J Clin Anal Med 2012;3(4):452-3

Beriat GK, Ezerarslan H, Şeker R, Kocatürk S, Demirtaş S, The effects of PPI use on Clostridium Difficile Serum antigen levels. J Clin Anal Med 2013;4(5):372-6

Işın UC, Kocatürk S.: Surgical treatment of headache due to concha bullosa: An insight into mucosal contact point headache, Journal of orofacial pain (Basım aşamasında)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Demireller, A., R. Keser, G. Dursun, İ. Yorulmaz, M. Saatçi ve S. Kocatürk, “Subtotal Reconstructive Laryngectomy”, Fourth Research Workshop the Biology; Prevention and Treatment of Head and Neck Cancer, Arlington, Virginia, September 8-11, 1994.

Bahar, G., Z. Dansuk, S. Kocatürk, T. Çakır ve A. Mert, “Abscess of the neck caused by Salmonella enteritidis”, 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease, Glasgow, UK, 10-13 May, 2003.

Yıldırım A.,Ö. Özdemir,E. Gül,B. Yıldırım,S. Kocatürk,T. Kunt.’Comparative Karyometric Study of Rhinosinus Polyposis and Normal Nasal Mucosa’,20th Congress of European Rhinologic Society and 23rd International Symposium on İnfectionand Allergy of the Nose,İstanbul June 18-25,(2004)

Yıldırım A,S.Yüce,S.Kocaturk,T.Kunt. ‘Peripheral Eosinophilia In Chronic Rhinosinusitis.’ 20th Congress of European Rhinologic Society and 23rd International Symposium on İnfectionand Allergy of the Nose,İtanbul June 18-25,(2004)

 1. Beriat, H. Ezerarslan, C. Doğan, S. Kocatürk.’Frequency and Duration Pattern Test Scores Of The Geriatric Population’. Mediteranian Society of Otology and Audiology 10th İnternational Congress,Antalya,2008
 2. Beriat,C. Doğan,H. Ezerarslan,S.Kocatürk .’A neck epidermal keratınous cyst infected with morgenella morgagnii’ 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara,2008

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Demireller, A., İ. Yorulmaz, M. Saatçi, O. Yılmaz ve S. Kocatürk, “Subtotal Rekonstrüktif Larenjektomi”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5, 45-48 (1993).

Gerçeker, M., D. Gerçeker ve S. Kocatürk, “Baş Boyun Cerrahisinde Profilaktik Antibiyotik Kullanımı”, Kulak Burun Boğaz ihtisas Dergisi, 1, 7, 27-29 (1993).

Keser, R., G. Dursun ve S. Kocatürk, “Bell Paralizisi”, Turkish Medical Journal Of Clinical Series, 4, 1, 15-20 (1993).

Saatçi, M.R., M. Gerçeker, Y. Anadolu, S. Kocatürk ve Y. Akbaş, “Larenks Kanserlerinde Pozitif Delphian Lenf Nodu”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 33, 239-243 (1995).

Kocatürk, P.A., S. Kocatürk, G. Ö. Kavas ve N. Mutluer, “Multipl Sklerozda Antioksidanlar, Eser Element Ve Magnesyum Konsantrasyonları”, Optimal Tıp Dergisi, 9, 3, 83-86 (1996).

İncesulu, A., S. Kocatürk, Ü. Erkam ve S. Hücümenoğlu, “Granüler Hücreli Tümör”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 9, 1, 56-59 (2001).

Kocatürk, S., S. Yardımcı, S. Kurukahvecioğlu, G. Kuran ve Ü. Erkam, “Anterior Komüssür Ve Bilateral Kord Vokal Kanserlerine Alternatif Yaklaşım; Horizontal Glottektomi: Endikasyonlar, Cerrahi Teknik”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 9, 1, 39-44 (2001).

Kocatürk, S., A. İncesulu, Ü. Erkam, A. Babila, H. Uzun ve N. Özdemir, “Ön Komissürü Tutan Erken Evre (T1) Glottik Tümörlerde Cerrahi Yaklaşımımız: Fonksiyonel Sonuçlar”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 9, 2, 97-102 (2001).

Kocatürk, S., S. Yardımcı, G. İçöz, A. İncesulu ve Ü. Erkam, “Periferik Fasiyal Paraliziye Bağlı Gelişen Üst Göz Kapağı Disfonksiyonunun Altın İmplant ile Rehabilitasyonu”, OTOSKOP Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi Dergisi, 2, 2, 57-63 (2001).

Kocatürk, S., Ü. Erkam ve A. Babila, “Suprakrikoid Larenjektomide Fonksiyonel Sonuçlara Etki Eden Cerrahi Teknikler”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 9, 3, 144-151 (2001).

 

Kocatürk, S., N. Özdemir, S. Kurukahvecioğlu, H. Uzun, A. Babila ve Ü. Erkam, “ Supraglottik Larenjektomi : Onkolojik Ve Fonksiyonel Sonuçlar”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 3, 2, 101-107 (2001).

İncesulu, A., S. Kocatürk, S. Kurukahvecioğlu, M. Vural, E. Çakmakcı ve Ü. Erkam, “Erişkin Hastalarda Koklear İmplantasyon ve Yaşam Kalitesi”, OTOSKOP Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi Dergisi, 3, 2, 127-141 (2001).

Kocatürk, S. ve Ü. Erkam, “Supraglottik Horizontal Larenjektomide Subperikondrial Diseksiyon Yaklaşımı”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1, 2, 54- 57 (2002).

Kocatürk, S., S. Yardımcı, T. Demiray, E. Kandıralı, V. Hacıoğlu, Ü. Erkam ve A. Mert, “%2 Lik Nitrofurazon Emdirilmiş Ekstrafor Nasal Tamponların Nasal Flora Üzerindeki ve Postoperatif Enfektif Komplikasyonları Önlemedeki Etkileri”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1, 4, 86-88 (2002).

Kocatürk, S., A. İncesulu, E. Öztürk, T. Çakır, M. Vural ve Ü. Erkam, “Orta Kulakta Effüzyon Tespitinde Timpanogram Sonuçlarına Ne Kadar Güvenebiliriz? ”, OTOSKOP Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi, 3, 3, 106- 109 (2002).

Kocatürk S, Ozdemir N, Erkam U, Uzun H, Babila A, Oztürk E.: Evaluation of occult lymph node metastasis in lower lip cancers and approach to N(0) neck metastasis. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2002 Jan-Feb;9(1):41-5.

Kuran G, Kocatürk S, Kurukahvecioğlu S, Erkam U.: The efficacy of combined medical treatment (antihistaminics, steroids, and macrolide antibiotics) in patients with nasal polyposis: preliminary results. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2002 Sep-Oct;9(5):352-7

Hücümenoğlu, S., N. Çelik, G. Erdem ve S. Kocatürk, “Papillary Adenocarcinoma Of Epiglottis”, Turkish Journal Of Medical Sciences, 32, 2,185-187 (2002).

Kocatürk, S., N. Özdemir, Ü. Erkam, H. Uzun, A. Babila ve E. Öztürk, “Alt Dudak Kanserlerinde Gizli Lenf Nodu Metastazı Oranları Ve No Boyuna Yaklaşım”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9, 1, 41-46 (2002).

Kurukahvecioğlu, S., S. Kocatürk, G. Kuran ve S. Yardımcı, “Parafarengeal Boşluğa Uzanım Gösteren

Parotis Derin Lob Kaynaklı Pleomorfik Adenom (Olgu Bildirisi) ”, Acta Oncologica Turcica, 35,1, 34-37 (2002).

Kuran, G., S. Kocatürk, S. Kurukahvecioğlu ve Ü. Erkam, “Nazal Polipozisli Hastalarda Kombine Antihistaminik, Steroid Ve Makrolid Tedavisinin Etkinliği: Ön Sonuçlar” Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 9(5), 352-358 (2002).

Incesulu, A., A. Nuroğlu, S. Kocatürk, G. İçöz ve Ü. Erkam, “Timpanoplastide Otogreft Ve Xenogreft Materyal Kullanımı: Erken Dönem Sonuçlar”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1, 1, 8-13 (2002).

İncesulu, A., E. Çakmakçı, M. Vural, S. Kocatürk ve Ü. Erkam, “Koklear İmplantasyon: Seçim Kriterleri, İntraoperatif Ve Postoperatif Bulgularımız”, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 10, 1, 1-8 (2002).

Kocatürk, S., N. Özdemir, G. İçöz, A. Nuroğlu, Ü. Erkam ve A. Babila, “Bilateral Kord Vokal Paralizilerinin Thornell Tekniği ile Cerrahi Tedavisi: 15 Yıllık Deneyimimiz”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 10, 1, 38-43 (2002).

Incesulu A, Kocatürk S, Keyik B, Cakmakçi E, Erkam U, Hekimoğlu B.: A comparison between findings of high resolution computed tomography and magnetic resonance imaging in the preoperative assessment of cochlear implant patients. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2003 Mar;10(3):98-104.

Kocatürk S, Demiray T, Incesulu A, Kandirali E, Erkam U, Mert A.: Comparison of adenoid and tonsil core cultures in chronic adenotonsillitis.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Mar;10(3):105-9

Kocatürk S , Okuyucu S , Köybaşıoğlu F , Kaçar A , Erkam U .: The importance of the Delphian lymph

 

node in subtotal laryngeal surgery. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2003 Jun;10(6):231-6.

Kocatürk S, Erkam U.: Approach to the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Aug;11(2):46-51.

İncesulu, A., S. Kocatürk, B. Keyik, E. Çakmakçı, Ü. Erkam ve B. Hekimoğlu, “Koklear İmplantasyonda Preoperatif Radyolojik Yöntemlerin Tanı Değeri”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10, 3, 98-104 (2003).

Kocatürk, S., N. Özdemir ve Ü. Erkam, “Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastazı”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 41, 2, 89-94 (2003).

Kocatürk, S., Ş. Okuyucu , F.F. Köybaşıoğlu, A. Kaçar ve Ü. Erkam, “Subtotal Larenks Cerrahisinde Delphian Lenf Nodunun Önemi”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10, 6, 231-236 (2003).

Kocatürk, S., T. Demiray, E. Öztürk , E. Kandıralı, F. Köybaşıoğlu, Ü. Erkam ve A. Mert, “Tonsil Merkez (Core) Patojenlerinin Saptanmasında İnce İğne Aspirasyonunun (İİAB) Etkinliği”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (Kabul mektubu: 18.3.2003).

Kocatürk, S., S. Kurukahvecioğlu, A. İncesulu ve Ü. Erkam, “Larengeal Kondro-radyonekroz: Olgu Sunusu”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 11, 1, 29-32 (2003).

Kocatürk, S., T. Demiray , T. Çakir , G. Bahar, Ü. Erkam ve A. Mert, “Post Tonsillectomy Bacteriemia”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2, 2, 27-31 (2003).

Kocatürk, S., E. Öztürk ve Ü. Erkam, “Erken Evre Glottik Kanser Cerrahisinde Larengeal Çatıyı Koruyan Alternatif Bir Yaklaşım: Larengeal Eviserasyon (Subperikondrial İnternal Eviserasyon)”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 2, 55-60 (2003).

Kocatürk, S., Ü. Erkam, “Tiroid cerrahisinde rekürrent larenjeal sinire yaklaşımımız”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 11, 2, 46-51 (2003).

Kocatürk, S., A. İncesulu, T. Çakır, N. Özdemir ve Ü. Erkam, “The Effectiveness of Sternocleidomastoid Muscle Flap in Prevention of Frey’s Syndrome And Volume Deficit After Parotidectomy”, OTOSKOP Otoloji Nörootoloji Odyoloji Dergisi, (Kabul mektubu: 12.06.2003)

Kocatürk, S., T. Demiray, A. İncesulu, E. Kandıralı, Ü. Erkam ve A. Mert, “Kronik Adenotonsillit Vakalarında Tonsil Ve Adenoid Merkez Kültürlerinin Karşılaştırması” Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi,10,3,105- 109 (2003).

Kocatürk, S., S. Yardımcı ve Ü. Erkam, “Seröz otitli hastalarda ventilasyon tüpü takılmadan önce orta kulağın serum fizyolojik ile irigasyonunun erken dönem postoperatif otorenin engellenmesi açısından oral antibiyotik kullanımı ile karşılaştırılması”, OTOSKOP Otoloji, Nörootoloji, Odyoloji Dergisi, 2, 64-68 (2003).

Kocatürk, S., N. Özdemir , H. Uzun, A. Babila ve Ü. Erkam, “İnverted Papillom’da Medial Maksillektomi Yaklaşımı”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (Kabul mektubu:18.3.2003).

Kurukahvecioğlu, S., S. Kocatürk, S. Yardımcı ve Ü. Erkam, “Kıllı Dil : Olgu Sunusu”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2, 2, 36-37 (2003).

Kocatürk, S., A. Babila, N. Özdemir ve Ü. Erkam, “Cilt Flebi Süperfisyal Parotidektomide Frey Sendromu Gelişim Sıklığını Etkiliyor mu? ”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2, 2, 32-35 (2003).

Yıldırım A.,M.Yaşar,S. Kocatürk,T. Kunt, ‘Septum Cerrahisi Sonrasında İnternal Nazal Splint ile Burun İçi Tampon Kullanımının Östaki Tüpü Fonksiyonuna Etkisinin Karşılaştırılması’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,3,3,72-74 (2004)

Yıldırım, A., S. Kocatürk ve C. Gümüş, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Dilate Pupil ve Medial Rektusdaki Hareket Kısıtlılığına Bağlı Diplopi”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul mektubu: 5.5. 2004).

Okuyucu, Ş., S. Kocatürk, Ü. Han, F. Köybaşıoğlu, A. Arıkök ve A. Yıldırım, “Olgu sunusu; Karsinoma Ex Pleomorfik Adenom”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul mektubu: 25.5. 2004).

Okuyucu, Ş., H. Uzun, S. Kocatürk, “İnverted papilloma’da Klinik Yaklaşım”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ( Kabul mektubu: 10.5. 2004).

Köybaşıoğlu, F., S. Özakkoyunlu, S. Kocatürk ve B.Ü.Önal, “Baş Boyun Kitlelerindeki İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 2, xx-xx (Kabul mektubu: 2.2.2004).

Yıldırım, A., S. Kocatürk ve T. Kunt, “Tonsillektomi Sırasında Uygulanan Lokal Anestezik Toksisitesi”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 1, 13-14 (2004).

Kocatürk, S., T. Demiray ve S. Yardımcı, “Septoplasti Sırasında Bakteriemi Gelişimi”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (Kabul mektubu: 18.3.2004)

 

Kocatürk, S., A. Yıldırım ve T. Kunt, “Tiroidektomide Nonrekürren Sinir ve Klinik Önemi: Bir Olgu Sunusu”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (Kabul mektubu: 30.4.2004)

Kocatürk, S., T. Çakır, Ü. Han, D. Yılmazer, A. Abadağ ve F. Köybaşıoğlu, “Submandibuler Bölgede Miksoid Liposarkom Olgu Sunusu”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 1, 24-26 (2004).

Kocatürk, S., Ü. Han, Ş. Okuyucu ve A. Arıkök, “25 Yaş Altı Genç Erişkinlerde Dil Kanseri: 2 Hastaya Ait Gözlemlerimiz”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 1, 15-19 (2004).

Kocatürk, S., Ü. Han, A. Arıkök, A. Babila ve B. Önal, “Erken Evre (T1-2 N0) Oral Dil Kanserinde Tümör Kalınlığının Gizli Metastaz Oranlarına Etkisi Ve Boyuna Yaklaşım”, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3,1, 2-6 (2004).

Kocatürk S., Kurukahvecioğlu S. ‘Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitlelerine Yaklaşım’. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 36,2, 40-44(2006)

Kurukahveciğoğlu S.,Arslan H., Kocatürk S.,Doğan C.,Keser R. İnfrahyoid Lokalizasyonda Ektopik Tiroid Dokusu: Olgu Sunumu.15,2,87-90(2007)

GK Beriat,H. Ezerarslan, C. Doğan,S. Kocatürk, ‘Nadir Bir Tonsillektomi Endikasyonu: IgA Nefropatisi’. KBB Forum,7,1,39-42.(2008)

Kocatürk S , GK: Beriat Tiroidektomiye Bağlı Hipoparatitiroidi’. Türkiye Klinikleri,2,1,32-41.(2009)

Kocatürk S, Beriat GK, Doğan C.: Spontaneous displacement of silastic prosthesis 10 years after type 1 thyroplasty: a case report. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2009 Sep-Oct;19(5):268-71

Kocatürk S, Beriat GK, Doğan C. : Zenker diverticulum: a case report. Kulak Burun Boğaz Ihtis

Derg. 2009 Nov-Dec;19(6):311-5

Beriat GK, Ezerarslan H, Kocatürk S, Özyar E: Isolated hypoglossal nerve paralysis:a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Jul-Aug;20(4):205-9.

Beriat GK, Ezerarslan H, Kocatürk S, Mıhmanoğlu AF, Kuralay E.: Pulsatile oropharyngeal and neck mass caused by bilateral tortuous internal carotid artery: a case report. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2010 Sep-Oct;20(5):260-3.

Beriat GK, Ezerarslan H, Akmansu SH, Aksoy S, Ay S, Doğan SK, Evcik D, Kocatürk S.: Comparison of efficacy of different treatment methods in the treatment of idiopathic tinnitus. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2011 May-Jun;21(3):145-53

Beriat GK, Kocatürk S, Demirdağ M, Karadağ D, Doğan H. : Supraclavicular thoracic duct cyst. Kulak

Burun Boğaz Ihtis Derg. 2011 May-Jun;21(3):159-62

Ezerarslan H, Çoban M, Kuran S, Akmansu ŞH, Özgüler Z, Beriat GK, Erkan G, Değertekin B, Kocatürk S.: The relationship between heterotopic gastric mucosa in the cervical esophagus and laryngopharyngeal reflux. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2012 Jan-Feb;22(1):6-11

Dogan C, Kocaturk S, Beriat GK: Kulak arkası dijital işitme cihazlarında ses hortumu değişikliğinden kaynaklanan kazanç artışlarının frekans bazında belirlenmesi. Turkish Journal of Geriatrics,2012, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-054

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

İstay, N., S. Kocatürk, A. İncesulu, S. Kurukahvecioğlu, Ü. Erkam, “Granüler Hücreli Tümör, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı”, 22-26 Eylül, Antalya, 2001.

Kocatürk, S., A. İncesulu, N. Özdemir, Ü. Erkam, A. Babila, “Erişkin popülasyonda Effüzyonlu Otitis Media Etyolojisine Yönelik Retrospektif Bir Çalışma”, Uludağ’2002 KBB Günleri, 21-24 Mart, Bursa, 2002.

 

Kocatürk S., D. Yılmazer, B. Önal, Ü. Erkam ve B. Ürünal, “Do micrometastases detected with cytoceratin immunoperoxidase reactivity affect the treatment approach to neck in supraglottic cancers?,” Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslar arası Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran, Bildiri Özet Kitabı, s: 28, 2002.

İncesulu, A., B. Keyik , S. Kocatürk , M. Vural, Ü. Erkam, “Koklear İmplantasyonda Preoperatif Radyolojik Yöntemlerin Değeri”, Otorinolarengoloji 2002, Güncel Yenilikler “Uluslar arası Katılımlı” 16-19 Ekim, Ankara, 2002.

Kocatürk, S., N. Özdemir, A. Babila, Ü. Erkam, “Preoperatif Timpanogram Bulgularının İntraoperatif Bulgular ile Karşılaştırılması”, Uludağ’2002 KBB Günleri, 21-24 Mart, Bursa, 2002.

İncesulu, A., S. Kocatürk, A. Nuroğlu, Ü. Erkam , M.Vural, “Timpan Zar Tamirinde Otogreft ve Xenogreft Materyal Kullanımı: Erken dönem sonuçlarımız”, Uludağ’2002 KBB Günleri, 21-24 Mart, Bursa, 2002.

Kocatürk, S., N. Özdemir, A. Babila, Ü.Erkam, “Miringotomi – Ventilasyon Tüpü Tatbiki Sonrası Otore Problemine Yaklaşım : İntraoperatif Olarak Orta Kulağın Serum Fizyolojik ile İrrigasyonu ya da Postoperatif Oral Antibiyotik Kullanımı”, Uludağ’2002 KBB Günleri, 21-24 Mart, Bursa, 2002.

Kocatürk, S., Ü. Erkam, Supraglottik Horizontal Larenjektomide Subperikondrial Diseksiyon Yaklaşımı, 2. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, 8-10 Kasım, Ankara, 2002.

Köybaşıoğlu, F., S. Özakkoyunlu, S. Kocatürk, B.Ü. Önal, “Baş Boyun Kitlelerindeki İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, Turgut Yayıncılık, s:181, 2003.

Kocatürk, S., E. Öztürk, Ü. Erkam, “Erken Evre Glottik Kanser Cerrahisinde Larengeal Çatıyı Koruyan Alternatif Bir Yaklaşım: Larengeal Eviserasyon (Subperikondrial İnternal Eviserasyon) ”, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, Turgut Yayıncılık, s:54, 2003.

Kocatürk, S., A. Yıldırım, T. Kunt, “Olgu sunusu: Tiroidektomide Nonrekürren Sinir ve Klinik Önemi”, Uludağ 2004 KBB günleri –Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar-, 04-07 Mart, Tutanak Kitabı, s: 114-118, 2004.

A histopathological study of thyroaryteniod muscle invasion in early (T1) glottic carcinoma,” Kocaturk S., U. Han, D. Yilmazer, B Onal ve U. Erkam. 3. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, Chieti-Pescara, İtalya, 13-17 Ekim 2004

 1. Doğan,S. Kocatürk, S. Kurukahvecioğlu,H. Arslan,R. Keser. ‘Nazal Cerrahi Sonrası Bakımda Prednisolone, Sıcı Gliserin,Parafin Yağı, Mentol Esansı Karışımının Etkinliği’.3. Ulusal Rinoloji Kongresi,Bodrum,2007
 2. Beriat,H. Ezerarslan,C.Doğan,S.Kocatürk. ‘ İnternal Nazal Valv açısının Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi ‘.4. Ulusal Rinoloji Kongresi,Antalya,2008
 3. Kocatürk,GK. Beriat,E. Yalcinkaya ’Sert Dmakta Mukoepidermoid Karsinom; Bir Olgu sunumu’. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 4. Beriat, C. Doğan, S. Kocatürk .’Malampati Skoru ile Hipertansiyon İlişkisinin değerlendirilmesi’ 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 5. Kocatürk,GK. Beriat,,H. Ezerarslan, E. Özyar .’İzole hipoglossus sinir felci; Bir Olgu sunumu’. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 6. Beriat, C. Doğan, S. Kocatürk .’Gensini Skoru ile Odyolojik Değerlendirmelerin İlişkisi’ 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 7. Kocatürk , GK. Beriat, C. Doğan,.’Tip ı Tiroplasti, Geç dönem Komplikasyonu: Postoperatif 10. Yılda Spontan Protez Yer Değişimi’ 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 8. Kocatürk,GK. Beriat,,H. Ezerarslan,C. Doğan .’Granüler Hücreli Tümör; Bir Olgu sunumu’. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 9. Yalcinkaya,GK: Beriat,S. Kocatürk.’Yüzüstü Yatma Alışkanlığı ve Obstruktif Nazal Septal Deviasyonun ; Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ile Olan İlişkilerİnin Değerlendirilmesi’. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009
 10. Kocatürk, GK. Beriat, C. Doğan ’ Zenker Divertikülü’. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009

Yalcinkaya E, Kocaturk S; Allerjik rinit hastalığı ile 25-OH vitD serum seviye değerlendirilmesi, 8. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 24-27 Mayıs 2012 (poster)

Yalcinkaya E, Kocaturk S; Dental enjeksiyon sonrasi gelisen fasial paralizi: olgu sunumu, 26-28/4/12,Ankara (poster)

Yalcinkaya E, Kocaturk S; Dev Thornwald kisti: Olgu sunumu; 4. Rinoloji kongresi, 24-27/5/12,Antalya (poster)

Kocaturk S, Gazi Universitesi Ses gunu,16/4/13 Ankara (sozel sunum)

 

7.7. Diğer yayınlar

Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Klinik Anatomi Ve Fizyolojisi” Doç. Dr. Sinan Kocatürk. Ufuk Üniversitesi Yayınları.-16. 2009

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İle İlgili Sendromlar” Doç. Dr. Sinan Kocatürk. Ufuk Üniversitesi Yayınları.-17, 2009

KBB Baş ve Boyun Cerrahisi (Primeri bilinmeyen boyun kitlesine yaklaşım)