Genetik Tanı Merkezi

Genetik danışma, kalıtsal olabilecek bir düzensizlik (hastalık) açısından risk altında olan bireylerin tam ve doğru bir tanı sonrasında bu hastalığın sonuçlarının, olası risklerinin ve bu hastalığın önlenebilmesi için alınması gerekli önlemlerin varsa tedavi olanaklarının tarafsız bir biçimde aktarılmasını ve ailenin vereceği son karara saygılı davranılmasını gerektiren bir süreçtir. Pek çok klinik disiplinin ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşımını gerektiren genetik tanı amaçlı doğum öncesi tanı programları uzun dönemleri içeren  bilgi, beceri, sabır ve akılcığı gerektiren geniş organizasyonlardır.

Yaklaşımlar ailenin yeni bir gebelik dönemini yaşamadan önce genetik danışma sürecine alınması ile başlar, gebelikte Prenatal tanı yaklaşımları ile devam eder, doğumdan ve/veya  terminasyondan sonra bebeğin yeniden değerlendirilmesi ile de kendini doğrular. Genetik hastalıkların tanısı, gerekli stratejilerin belirlenmesi, sonraki gebeliklerde ortaya çıkışının engellenmesi  ve tedavi sağlayıcı yöntemlerin geliştirilebilmesi için önemlidir

Alanında uzmanlaşmış personeli ile kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan ve sürekli kendini geliştiren merkezimiz aşağıda belirtilen alanlarda hizmet vermektedir:

 • Genetik Danışma
 • Klinik Genetik
 • Sitogenetik
 • Moleküler Sitogenetik (FISH)
 • Moleküler Genetik
 • Kanser Genetiği
 • Farmakogenetik
 • Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
Genetik Danışmanlık Kimlere verilir?
 • Kalıtsal bir hastalığa sahip olma ya da taşıyıcı olma durumunda
 • Genetik bir hastalığa sahip çocuk veya çocukların ya da akrabaların bulunması durumunda
 • Akraba evliliklerinde (aile ağacı değerlendirildikten sonra) tekrarlayan gebelik kayıplarında
 • İleri yaş riski olan gebeliklerde İnfertilite’de USG’de anomali ya da tarama testlerinde yüksek risk saptandığında