Prof. Dr. Sadi TÜRKAY

GSM:0505 319 50 83
Eğitim – Uzmanlık:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1993
Doçentlik Tarihi:1995
Profesörlük Tarihi:2001

Uzmanlık Tezi :Annelerin serum ferritin düzeylerinin bebeklerinin hemoglobin değerlerine etkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi SiVAS 1991

Yan Dal Uzmanlık Tezi: Ventriküler septal defektli çocuklarda klinik seyir ve prognoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA 2000

Yönettiği Uzmanlık ve Tezler

‘Kalp Yetersizlikli Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri’ , Dr. Uğur Öz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas:1996

‘Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Klinik Seyir ve Prognoz’  , Dr. İbrahim Buldağ, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas:2003

“4-24 aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ve demir eksikliğinin ilişkisi” Dr. Meltem Erturaç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık  Tezi,

Miyokardit patogenezinde lökotrienlerin rolünün rat modelinde araştırılması, Uz.Dr. Ender Ödemiş  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlık  Tezi,

“Çocukluk dönemi idrar yolu enfeksiyonlarında trombosit indekslerinin yeri” , Dr. Halil Değirmencioğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık  Tezi, Ankara; 2008

“Obez çocuklarda Kardiyak Yapı ve Fonksiyonların Serum Adiponektin, C-Reaktif Protein ve İnterlökin-6 Düzeyleri ile İlişkisi” , Dr. Nuran Aşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık  Tezi,

“Pseudoefedrinin rinitli çocuklarda kalp ritmine etkilerinin değerlendirilmesi”, Uz. Dr. Meki Bilici, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik kardiyoloji Bilim Dalı Yan dal Uzmanlık  Tezi,

“Obez çocuklarda otonom sinir sistemi fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği analizi ile değerlendirilmesi”, Uz. Dr. Sancar Eminoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik kardiyoloji Bilim Dalı Yan dal Uzmanlık  Tezi,

“Rotavirus gastroenteritine bağlı akut ishal nedeniyle hastanede yatan çocuklarda klinik özellikler” , Dr. Gülay Işıldak Pamuk, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık  Tezi,

 

Yabancı Dil: İngilizce

Üyelikler:

Ankara Tabip Odası

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Milli Pediatri Derneği

Sertifikalar:
Medikal Yayınlar ve İlgi alanları: Yenidoğan yoğun bakım hizmetleri ve Yenidoğan kardiyoloji

Uluslararası Yayınlar:

1.Effect of Pseudoephedrine on Cardiac Rhythm of Children with Rhinitis.Bilici M, Turkay S, Yılmaz AE, Kurtaran H, Catal F, Tonbul A, Selcoki Y, Orun UA.Indian J Pediatr. 2011 Jun 3. [Epub ahead of print]PMID: 21638074 [PubMed – as supplied by publisher]Related citations

2.Supernumerary nipple: should we be alert?Yilmaz AE, Sarifakioglu E, Dogan G, Cakir B, Karabel M, Gorpelioglu C, Turkay S.Pediatr Int. 2010 Aug;52(4):e190-1. doi: 10.1111/j.1442-200X.2010.03120.x. No abstract available.PMID: 20958861 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

3.Nitric oxide affects serum ferritin levels in children with iron deficiency.Odemis E, Koca C, Karadag A, Catal F, Aydin M, Turkay S, Yigitoglu R.Pediatr Hematol Oncol. 2007 Apr-May;24(3):189-94.PMID: 17454788 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

4.Aortic and pulmonary valve stenosis in a neonate: a new finding of prune belly syndrome?Uras N, Karadag A, Odemis E, Mete E, Degirmencioglu H, Turkay S, Tatli MM.Genet Couns. 2007;18(1):125-7. No abstract available.PMID: 17515309 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

5.Is rug shampoo forgotten but continuing risk factor for Kawasaki disease?Odemis E, Karadag A, Tonbul A, Degirmencioglu H, Dogan G, Turkay S.Med Hypotheses. 2007;68(6):1416-7. Epub 2006 Dec 29. No abstract available.PMID: 17196759 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

6.Kawasaki disease onset during concomitant infections with varicella zoster and Epstein-Barr virus.Turkay S, Odemis E, Karadag A.J Natl Med Assoc. 2006 Aug;98(8):1350-2.PMID: 16916136 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC ArticleFree full text Related citations

7.Blastocystis hominis–an emerging and imitating cause of acute abdomen in children.Andiran N, Acikgoz ZC, Turkay S, Andiran F.J Pediatr Surg. 2006 Aug;41(8):1489-91.PMID: 16863863 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

8.Woolly hair, palmoplantar keratoderma and arrhythmogenic dilated cardiomyopathy in a 7-year-old Turkish girl: Carvajal syndrome.Turkay S, Odemis E, Karadag A.Ann Trop Paediatr. 2006 Mar;26(1):73-7.PMID: 16494708 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

9.Assessment of cardiac function in iron-deficient children without anemia.Odemis E, Catal F, Karadag A, Turkay S.J Pediatr Hematol Oncol. 2006 Feb;28(2):88-90.PMID: 16462580 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

10.Management of severe hyperbilirubinemia in the newborn: adrenal hematoma revisited.Gunlemez A, Karadag A, Degirmencioglu H, Uras N, Turkay S.J Perinatol. 2005 Dec;25(12):803-4.PMID: 16311504 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

11.Increased frequency of familial Mediterranean fever in Central Anatolia, Turkey.Onen F, Sumer H, Turkay S, Akyurek O, Tunca M, Ozdogan H.Clin Exp Rheumatol. 2004 Jul-Aug;22(4 Suppl 34):S31-3.PMID: 15515780 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

12.QRS axis in isolated perimembranous ventricular septal defect and influences of morphological factors on QRS axis.Tutar HE, Atalay S, Türkay S, Imamoglu A.J Electrocardiol. 2001 Jul;34(3):197-203.PMID: 11455509 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

13.Poststreptococcal reactive arthritis: clinical course and outcome in 15 patients.Koçak G, Imamoğlu A, Tutar HE, Atalay S, Türkay S.Turk J Pediatr. 2000 Apr-Jun;42(2):101-4. Review.PMID: 10936973 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

14.Echocardiographic, morphologic, and geometric variations of the left ventricular outflow tract: possible role in the pathogenesis of discrete subaortic stenosis.Tutar HE, Atalay S, Türkay S, Gümüş H, Imamoglu A.Angiology. 2000 Mar;51(3):213-21.PMID: 10744009 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

15.Immune globulin treatment in intractable epilepsy of childhood.Türkay S, Baskin E, Dener S, Gültekin A, Tanzer F, Sekreter E.Turk J Pediatr. 1996 Jul-Sep;38(3):301-5.PMID: 8827898 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

16.[In vitro evaluation of antibiotic diffusion from antibiotic impregnated xenografts].Günal I, Seber S, Kiraz N, Türkay S, Oztuna V, Gökturk E.Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1996;82(1):59-62. French.PMID: 8762990 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

17.High-dose intravenous immune globulin in the management of severe Guillain-Barre syndrome.Baskin E, Turkay S, Icagasioglu D, Tanzer F, Cevit O.Turk J Pediatr. 1996 Jan-Mar;38(1):119-23.PMID: 8819632 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

18.The influence of maternal iron deficiency anaemia on the haemoglobin concentration of the infant.Türkay S, Tanzer F, Gültekin A, Bakici MZ.J Trop Pediatr. 1995 Dec;41(6):369-71.PMID: 8606448 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

19.Adenovirus gastroenteritis.Baskin E, Gokalp AS, Turkay S, Icagasioglu D, Toksoy HB.Indian Pediatr. 1995 Oct;32(10):1128-9. No abstract available.PMID: 8984058 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

20.Intravenous immunoglobulin in the treatment of Salmonella typhimurium infections in preterm neonates.Gökalp AS, Toksoy HB, Türkay S, Bakici MZ, Kaya R.Clin Pediatr (Phila). 1994 Jun;33(6):349-52.PMID: 8200169 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

21.Single dose anti-Rh(D) immunoglobulin for chronic immune thrombocytopenic purpura.Gokalp A, Kanra T, Oguz A, Gultekin A, Turkay S.Indian Pediatr. 1990 Aug;27(8):859-61. No abstract available.PMID: 2177730 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

22.May-Hegglin anomaly (a presentation of a family)Gökalp A, Oğuz A, Türkay S, Içağasioğlu D, Cantürk NZ.Turk J Pediatr. 1989 Apr-Jun;31(2):167-71. Erratum in: Turk J Pediatr 1989 Oct-Dec;31(4):followi.PMID: 2617721 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related citations

Ulusal Yayınlar:

1.Türkay S. Gökalp AS. Hipofosfatazya (Infantil tip bir olgunun takdimi). C.U.Tıp Fak.Dergisi 1991;13:113-117

2.Türkay   S.   Gökalp  AS,   Gültekin  A,   Oğuz  A.   Yetersiz  anne  sütüne  bağlıhipernatremik   dehidratasyon   (Bir   olgu   nedeniyle).   C.Ü.   Tıp   Fak. Dergisi1992;14:67-70

3.Türkay   S.   Marufihah  M,   Özçelik   S,   Öztürkcan   S.   De   Sanctis-Cacchione Sendromu. C.U.Tıp Fak. Dergisi 1992;14:83-85

4.Türkay   S.   Öztürkcan   S,   Törel  A.   Akrodermatitis  Enteropatika.   (Bir  olgu Nedeniyle). T Klin Pediatri 1993;2:192-194

5.Türkay S, Sezgin I, Perçin F. Rubinstein-Taybi Sendromu (Bir olgu Nedeniyle).C.U.Tıp Fak. Dergisi 1993;15:64-68

6.Törel A, Gökalp A, Türkay S. Eğilmez R. Treacher-Collins Sendromu (Bir olgu Nedeniyle) C.U.Tıp Fak. Dergisi 1993;15:193-195

7.Gültekin A,  Baskın E,  Türkay S.  Gökalp A, Düzcan E.  Yenidoğanda Kan Değişimi Sonrası Gelişen Graft-Versus-Host Reaksiyonu Vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993;36:37-40

8.Gökalp AS, Toksoy HB, Türkay S. Bakıcı MZ, Neonatal Haemophilus Influenzae Pnömonisi:   Bir   Vakanın   Takdimi.   Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   Dergisi 1993;36;395-398

9.Türkav S. Tanzer F, Gültekin A, Dener Ş. Sturge-Weber Sendromu (Inkomplet Form). C.U.Tıp Fak. Dergisi. 1994;16:66-69

10.Baskın E, Türkay S, Gökalp AS, Gültekin A. Çocukluk çağında menengokoksik menenjit. C.U.Tıp Fak.Dergisi 1994;16:7-10

11.Türkay S, Baskın E, Toksoy HB, Gültekin A. Bakteriyel menenjitli çocuklarda seftriakson  ile  penisilin  kristalize+kloramfenikol  tedavilerinin  karşılaştırılması.ilaç ve Tedavi Dergisi 1994; 7:421-424

12.Baskın E, Türkay S, Gültekin F, Gökalp AS. Çocuklardaki masum üfurümlerin takibinde ekokardiyografinin yeri. Kardiyoloji Bülteni.  1994; 3:56-58

13.Baskın E, Türkay S. Gültekin F. Üfıirümlü Çocuklarda Mitral Valv Prolapsusu. Kardiyoloji Bülteni 1995; 4(4):74-77

14.Türkay S, Törel A, Baskın E, Gültekin A, Tanzer F. Mauriac Sendromu (Bir olgu nedeniyle ) C.Ü.Tıp Fak. Dergisi 1995; 17(4):292-294

15.Türkay S. Baskın E, Gökalp AS, Törel A, Tanzer F. Nekrotizan Enterokolit. C.Ü.Tıp Fak. Dergisi 1995; 17 (4):301-304

16.Türkay S. Törel A, Baskın E, Tanzer F. Karbamazepin İntoksikasyonu (Bir olgu nedeniyle). C.Ü.Tıp Fak. Dergisi 1995; 17(3):227-229

17.Türkav S. Törel A, Berçem I, Tanzer F, Gültekin A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi    Hastanesi    Pediatri    Servisinde    İzlenen    Zehirlenme    Vakalarının İncelenmesi  :1990-1995. C.Ü.Tıp Fak. Dergisi  1995;  17(3):178-180

18.Türkay S. Baskın E, Törel A, Tanzer F, Özhan Perihan. Akut Romatizmal Ateş Etiyopatogenezindeki Gelişmeler. C.Ü.Tıp Fak. Dergisi 1995; 17(4):305-308

19.Baskın E,  Türkay  S.  Gökalp  AS.  Adenovirus Gastroenteritleri.  T Klin Tıp Bilimleri 1995;15:121-125

20.Türkay S. Tanzer F, Bakıcı MZ, Baskın E. Streptokokal farenjitin erken tanısında enzim immunoassay ile boğaz kültürünün karşılaştırılması, ilaç ve Tedavi Dergisi 1996; 9(1): 38-40

21.Ergür AT, Türkay S. Baskın E, Bayram G, Gökalp A. Yenidoğan Ünitemizde Takip edilen hastalar ve gözlenen özellikleri. İst Çocuk Klin Derg 1996;31: 332-336

22.Ergür AT,  Türkay S.  Tanzer F,  Gökalp AS.  Bir Yenidoğanda Florokinolon Artropatisi. İst Çocuk Klin Derg 1996; 31:281-284

23. Cevit Ö, Toksoy HB, Ergür AT, Gültekin A, İçağasıoğlu D, Türkav S. Sütçü İ. Sivas İl Merkezinde Düşük Doğum Tartılı (SGA) Bebek Sıklığı ve Etkileyen Bazı Faktörler. T Klin Pediatr 1997; 6:89-92

24.Dökmetaş î, Bakır M, Türkav S, Bakıcı MZ, Cevit Ö, Dazkır Ö, Elaldı N. Aku tGastroenteritli Olgularda Shigella Türlerinin Rolü ve Bazı antibiyotiklere Direnç Durumu. Fırat Tıp Dergisi 1997;l(4):204-206

25.Cevit Ö, Toksoy HB, Bakıcı MZ, İçağasıoğlu D, Sütçü İ, Türkav S, Ergür AT,Kafalı G. Çocukluk Çağı Farenjitlerinde Beta Hemolitik Streptokok Gruplarının Yeri ve Streptokok Farenjitlerinin Tedavisinde Penisilin G Prokain ile Seflıroksim Aksetil’in Karşılaştırılması. Mikrobiyol Bült 1997; 31:237-244

26.Önen F, Sümer H, Türkay S. Akyürek O, Şencan M, Polat, Topçu S. Sivas İlinde Ailesel Akdeniz Ateşi Sıklığı. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 1997; 3(3):93-96

27.Tutar HE, İnce E, Türkay S. Atalay S, İmamoğlu A. Tanınız Nedir? T Klin Pediatri 1999; 8:106-107

28.İmamoğlu A, Tutar HE, Atalay S, Öcal B, Altuğ N, Koçak G, Türkay S. Akut Ateşli    Romatizmalı    Hastaların    Retrospektif    İncelenmesi    ve    Klinik    ve Ekokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması.  Türk Kardiyol Dern Arş   1999; 27:325-333

29.Ergür AT, Türkay S. Cevit Ö, Bakır M, Gültekin A. Çocukluk Çağı üriner Sistemİnfeksiyonlan. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of İnfection) 1999; 13(l):21-24

30. Tutar HE, Atalay S, îmamoğlu A, Türkay S. İzole Perimembranöz Ventriküler Septal Defektlerde QRS Aksı ve QRS Aksını Etkileyen Morfolojik Faktörler. Türk Kardiyol Dern Arş 1999; 27:334-340

Uluslararası Kongre Bildirileri:

  1. Gütekin A, Toksoy H, Gökalp A, Türkay S. Içağasıoğlu D. The Incidence of Intrauterine   Growth   Retardation   in   Sivas.   European   Society   for   Pediatric Research, Annual Meeting,  1-4 September 1991, Zürich, Svvitzerland (1 nolu bildiri)2. Tanzer F, Türkay S. Bakıcı Z. The Influence of Maternal Iron Defıciency Anemiaon the Haemoglobin of the Infant. European Society for Pediatric Research, Annual Meeting, 1-4 September 1991, Zürich, Switzerland (2 nolu bildiri)3.Türkay S, Tanzer F, Bakıcı MZ, Baskın E. Comparison of enzyme immunoassay procedure and throat culture for rapİd diagnosis of streptococcal pharyngytis. European Society for Pediatric Research, Annual Meeting, 12-16 September 1993. Edinburgh, UK (3 nolu bildiri)4. Gökalp   AS,   Toksoy   HB,   Türkav   S.   Bakıcı   MZ,   Kaya   R.   Intravenous immunoglobulin for treatment of Salmonella typhimurium infections in preterm neonates.   Europen   Society  for  Pediatric  Research,   Annual  Meeting,   12-16 September 1993. Edinburgh, UK (4 nolu bildiri)

    5.Baskın E, Türkay S. Gökalp AS, Içağasıoğlu D, Toksoy H. The frequency ofadenovirus gastroenteritis in newborn, ınfancy and childhood. Europen Society for Pediatric Research, Annual Meeting, 12-16 September 1993.   Edinburgh,UK (5 nolu bildiri)

    6.Gültekin A, Türkay S. Tuzluoğlu Ü, Bakıcı MZ, Tanzer F. The Importance of Rotavirus in 0-6 age group children with Acute Gastroenteritis. Second Regional Congress   of  Pediatrics   of   Central   Asia   and   Turkey   With   International Participation. October 14-17, 1994 Tashkent, Uzbekistan (6 nolu bildiri)

    7.Tutar E,  Atalay  S,  Türkav  S.  Gümüş H,  İmamoğlu A.  Echocardiographic,Morphologic and Geometric Variations of the Left Ventricular Outflow Tract:Possible Role in the Pathogenesis of Discrete Subaortic Stenosis. European Heart Journal (Suppl) 1999;20:639 (7 nolu bildiri)

    8.Koçak G, İmamoğlu A, Atalay S, Tutar HE, Türkay S. Poststreptococcal ReactiveArthritis: Clinical Course and Outcome in 15 Patients. Türk J Pediatr (Suppl) 2000; 42:101-104 (8 nolu bildiri)

Ulusal Kongre Bildirileri:

1.Gökalp AS, Oğuz A, Gültekin A, Türkay S. Çocuklarda Akut Böbrek Yetersizliği. XXXI. Milli Pediatri Kongresi 22-25 Mayıs 1988, izmir

2.Tanzer F, Türkav S. Bakıcı MZ. Streptokokal Farenjitte Boğaz Kültürü ile EnzimImmunoassay’in Karşılaştırılması.  XXXIII.  Milli Pediatri Kongresi 8-12 Ekim 1989, Bursa

3.Gökalp  AS,  Türkay S.  Gültekin A,  Içağasıoğlu D.  Toksoy HB.  Yenidoğan Ünitemizde takip edilen hastalar ve özellikleri. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 17-21 Eylül 1990, Eskişehir

4.Gökalp AS, Gültekin A, Oğuz A, Türkay S. Içağasıoğlu D. Çocukluk Çağı Akut Böbrek Yetmezliklerinin Değerlendirilmesi.  Nefroloji Kongresi   12-14 Haziran 1991, istanbul

5.Ergür AT, Cevit O, Türkay S. Bakır M, Gültekin A. Çocukluk Çağı Uriner Sistem İnfeksiyonlan. XLI. Milli Pediatri Kongresi 27-30 Haziran 1997, Van

6.Cevit Ö, Toksoy HB, Gültekin A, İçağasıoğlu D, Türkay S. Sütçü İ. Sivas Bölgesinde 19931994 SGA’lı (Smali for gestational age) Bebek Sıklığı. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep

7.Cevit Ö, Toksoy HB, Gültekin A, İçağasıoğlu D, Türkay S. Sütçü İ. Asimetrikİntrauterin  Gelişme Gerilikli Yenidoğanların Belirlenmesinde Ponderal  İndeks.XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep

8 Cevit Ö, Toksoy HB, Gültekin A, Türkay S. İçağasıoğlu D, Ergür AT. Sivas’ta1993-1994 Konjenital Malformasyonlu Bebek Sıklığı. XL. Milli Pediatri Kongresi14-17 Ekim 1996, Gaziantep

9 Cevit Ö, Toksoy HB, Gültekin A, İçağasıoğlu D.Türkay S. Ergür AT. Sivas’ta1993-1994 Prematüre Doğum ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Sıklığı. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep

10 Türkay S, Cevit Ö, Berçem G, Toksoy H, İçağasıoğlu D. Yenidoğan SepsisindeEtken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. 32. Türk Pediatri Kongresi 23-27 Eylül 1996, İstanbul

11 Tutar HE, Atalay S, Türkay S. Gümüş H, İmamoğlu A. Sol ventrikül Çıkış Yolundaki Ekokardiyografik Morfolojik ve Geometrik Değişkenliklerin Discrete Subaortik darlık Gelişimindeki Olası Rolleri. II. Ullusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 1999, Pamukkale

12. Koçak G, İmamoğlu A, Atalay S, Tutar HE, Türkay S. Poststreptokoksik Reaktif Artrit:15 Vakanın İzlem Sonuçlan. 43 .Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara

13.Kendirli T, Tutar E, İmamoğlu A, Atalay S, Türkay S. İdiyopatik RekürrenPerikarditle Seyreden FMF olgusu. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ullusal Pediatri
Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara

14 Arsan S, Harmancı K, Tutar E, Atalay S, Atasay B, Günlemez A, Türkay S. KoçakG, Ertogan F.  1997-1998 Yılları Arasında Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Büyük Arter Transpozisyonu Tanısı Alan Olgularımız.  Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara

15.Tutar E, Yılmaz S, Atalay S, Uysalel A, Kızıltepe U, Türkay S. İmamoğlu A. Pürülan Perikarditte İntraperikardiyal Fibrinolitik Tedavi. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara

16. Koçak G, Atalay S, Tutar HE, İmamoğlu A, Gümüş H, Türkay S. Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Sağ Ventrikül Sistolik Zaman İntervallerinin M-Mode ve Devamlı Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi.Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara (32 nolu bildiri)

17 Koçak G, Atalay S, Tutar HE, İmamoğlu A, Gümüş H, Türkay S. Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda İki Boyutlu Ekokardiyografi ile Ana pulmoner Arter ve Dallarının Çap Ölçümü, Sağ Ventrikül Ön Duvarı ve İnterventriküler Septum Kalınlığının Değerlendirilmesi.  Türk Pediatri Kurumu  XXXV.  Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara

18. Baskın E, Gökalp AS, Candan F, Türkay S. Yalman Y, Pamukçu A. Yenidoğan Ratlarda Kalay-Protoporfırinnine Bağlı Fototoksik Etkilerin ortaya çıkmasında Lipid Peroksidasyonunun Rolü. Neonatoloji Kongresi 25-26 Nisan 1996, İstanbul

19.İmamoğlu A, Tutar HE, Atalay S, Öcal B, Altuğ N, Dilek L, Koçak G, Türkay S. Akut  Ateşli  Romatizmada     Klinik ve Ekokardiyografık  Veriler.  XLII.  Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998, Kayseri

20.Günlemez A, Atasay B, Arsan S, Tutar E, Türkay S. Koçak G, Atalay S, Dindar H, Ertogan F. Konjenital Malformasyonlarla Birliktelik Gösteren Diabetik Anne Bebeği Olguları. 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1999, Ankara