Prof. Dr. Tarık AKSU

Eğitim – Uzmanlık:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985,

Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1990,

Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yardımcı Doçentlik 1992

Amerika Birleşik Devletleri’nde tüp bebek ve endoskopik cerrahi ile ilgili fellowship1992

Virginia Norfolk’da Howard Georgeanna Kliniğinde,1992

Atlanta’da endometriosis kliniğinde de endoskopik cerrahi ile ilgili bir fellowship 1993

İsveç  Uppsala Üniversitesi IVF Klinic 1993

İngiltere  IVF Klinic 1993

Belçika IVF Klinic 1994

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Doçentlik 1995

Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Profesörlük 2003

Yabancı Dil: İngilizce
Üyelikler:

Ankara Tabip Odası

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
Ankara Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Sertifikalar:

Klinik Sertifikasyon Eğitimi 2001,

Embriyoloji Sertifikasyon Eğitimi 2002,

ICSI Sertifikasyon Eğitimi 2002

Histereskopi Kursu Sertifikası

Laparoskopi Eğitim Belgesi

İleri Düzey Ultrasonografi Kursu Sertifikası

Medikal Yayınlar ve ilgi alanları:

Yurt içi 150 ve Yurt dışı 60 adet klinik yayını mevcuttur. Endoskopik Cerrahi, Endometriosis, Polikistik Over Sendromu ve İnfertilite