Blog

Tüp Bebekde Yeni ROSI Tekniği

rosi tekniği

20 yıldan uzun bir süredir bilinen bu yöntem, 2015 yılında Japonya’dan Dr.Tanaka ve arkadaşları tarafından yayınlanan araştırma ile tekrar gündeme gelmiştir. Araştırmacılar bu yöntemi revize ederek yeniden tanımlamışlar ve başarı şansını yükseltmişlerdir. Sperm üretimi sırasında, en kritik basamaklardan birisi hücrelerin genetik olarak ikiye bölündüğü mayoz bölünme aşamasıdır. Bu bölünme ile haploid hücreler oluşmakta ve bu hücrelerin tüp bebek tedavilerinde kullanımı uzun zamandır gündemdedir.

Sperm üretimi sırasında , olgun sperm hücresi oluşmadan önce meydana gelen yuvarlak genç sperm öncül hücreleri (round spermatid) nin, sperm hücresi yerine kulllanılmasını amaçlayan bu yöntem, mikroTESE işlemi yapılarak olgun sperm hücresi bulunamayan erkekler için ciddi bir umut haline gelmiştir.

Bu yöntemde, olgun sperm hücresi haline gelmeyen yuvarlak hücreler (round spermatid) ve kuyruk oluşumu başlayan genç hücreler (elonge spermatid) yumurta hücreleri ile mikroenjeksiyon yöntemi ile birleştirilirler. Bu işlemler sırasında hücrelerin dölleme yeteneğini arttırmak için özel bir cihaz ile elektrik aktivasyonu yapılır. Oluşan embriyolar,  tüp bebek işlemlerinde kullanılan yöntemler ile transfer edilerek gebelik oluşması beklenir. Oluşan embriyolara transfer öncesi yapılacak genetik incelemeler, embriyonun genetik yapısı hakkında bilgi verecek ve transfer için en doğru embriyonun seçilmesini sağlayacaktır.

Öncül sperm hücreleri ile  özel bir elektrik enerjisi kullanılarak yapılan bu yeni uygulamada; yuvarlak hücreler (round spermatid) kullanıldığında işleme ROSİ, kuyruk oluşumu yeni başlayan hücreler (elonge spermatid) kullanıldığında ELOSİ denilmektedir. Ancak elektrik aktivasyonu ile mayoz bölünmesini tamamlamış genç hücrelerin kullanıldığı bu yöntemler genel olarak ROSİ olarak gündeme gelmektedir. Revize edilerek tekrar gündeme gelen bu yeni yöntem ile dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının normal olduğu yine Dr.Tanaka ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır.

Her yöntemde olduğu gibi, kimlerin bu yönteme aday olacağının seçilmesi de son derece önemlidir. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi durumlarında detaylı bir üroloji kontrolü sonrası, genetik ve hormonal testlerin yapılması, kadın faktörünün de kadın doğum doktorları tarafından incelenmesi ile çiftler hazırlanır. Yapılacak mikroTESE işleminde olgun sperm hücresi elde edilen kişilerde, bu hücreler kullanılır. Olgun sperm hücresi bulunamayanlarda, yuvarlak öncül sperm hücreleri (round spermatid) ve kuyruk oluşumu başlamış öncül hücreler (elonge spermatid) araştırılır. Bahsedilen bu hücreler bulunduğu taktirde, laboratuvar ortamında, yumurta hücreleri bu hücreler birleştirilir. Bu işlemler sırasında hücreler özel bir elektrik akımı ile aktive edilir.  Bu yöntemde kullanılacak hücreler mikroTESE işlemi ile testislerden alınmaktadır ve yapılacak  her mikroTESE işleminde, bu hücrelerin bulunma garantisi yoktur. Bu yöntemde (ROSİ- ELOSİ) gebelik şansı, sperm hücresi  kullanılarak yapılan tüp bebek tedavisine göre daha düşüktür.

Yeni ROSI tekniği değişik gelişim aşamasındaki sperm serisi hücrelere uygulanabilir. Hiç kuyruk çıkarmamış yuvarlak sperm hücrelerine (round spermatid) olduğu gibi, kuyruk gelişimi başlamış ama tam olgunlaşmamış spermatidlere de tatbik edilebilir.

Ocak 29, 2020 BLOG