Meme Sağlığı

MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE YENİ TRENDLER
Memenin tamamının alınması tarih mi oluyor?
Meme kanserinin tedavisinde gelişen yeni yöntemler sayesinde artık kanserli memenin tamamını, cerrahi olarak almak gerekmeyebiliyor.
Yeni bir terim olan onkoplastik meme cerrahisinin ilk hedefi, cerrahi tedaviden ödün vermeden, en iyi kozmetik sonucu elde etmek.
Hasta beklentilerine odaklanıldığı zaman, günümüzde elde edilen en iyi tedavi yöntemi mümkün olan en az meme dokusunu ameliyat ederek hastayı tedavi etmek.
Meme kanserinin tedavisinde ne yapılıyor?
Uzun yıllar meme kanseri tanı aldığı andan itibaren meme ve koltuk altı tamamen alınarak ameliyat edildi.
Elde olunan sonuçlar, aslında memenin sadece hastalıklı kısmının alınmasının yeterli olabileceğini gösterdi ve sonuçta meme koruyucu cerrahi ortaya çıktı.
Ancak son yapılan çalışmalarda, meme kanserinde memenin korunarak, bir kısmının ameliyat edilmesinde bile her 10 hastanın 3’ünde, kozmetik olarak sonuçlar yüz güldürücü değil.
Genel cerrahi ve plastik cerrahinin beraber yapıldığı onkoplastik meme kanseri ameliyatlarında ise, ameliyat sonuçlarının kozmetik açıdan değerlendirildiğinde memnuniyet oranı tama yakın.
Kaynak referans: Kimbal CC, Nichols CI, Vose JG, Peled AW Trends in lumpectomy and Oncoplastic Breast Concerving Surgery in the US , Annals of Surgical Oncology 2018Dec :25,(13):3867-3873