Safra Kesesi Ameliyatı

Safra Kesesi Ameliyatı – Laparoskopik Kolesistektomi

Safra Kesesi RahatsızlıklarıGenel Cerrahide en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir safra kesesi rahatsızlıkları.Ülkemizde her yıl yaklaşık 120.000 kişide safra kesesi sorunu nedeni ile hastaneye yatış yapılmakadır.Toplumda her 10 kişiden birinde safra kesesinde taşa rastlanmaktadır, lakin bunların çoğu sessizdir ve sadece %7’sinde tedavi gerektiren yakınmalara neden olmaktadır.Çocukluk çağında nadir görülen safra kesesi problemleri, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkar.Özellikle kadın hastalarda daha sık görülen safra kesesi şikayetleri, genellikle safra kesesindeki taşlardan kaynaklanmaktadır.

Obezite, tek başına safra kesesinde taş gelişimi riskini 7 kat arttır.

Kolesistit, safra kesesinin iltihabıdır ve genellikle karının sağ üst kısmında ağrıya neden olur. Ağrı eğer bele doğru yayılıyorsa, durumun daha ciddi olduğunu düşünmek gerekebilir.

Hastaların büyük bir kısmı, başlangıçta bu ağrıları dikkate almaz ve basit tıbbi tedavilerle geçmesini bekler. Ancak aralıklı olarak bu ağrıların ortaya çıkma sıklığı belirginleşir. Bulantı ve kusma ile devam eden iştahsızlık yakınmaları nadir değildir.

Tanısı genellikle muayene edildikten sonra ultrason ile konulan safra kesesi taşının yol açtığı bu tabloyu ameliyat etmek gerebilir. Genellikle safra kesesindeki taşların boyutu ameliyat kararı verilmesinde önemlidir.

Ayrıca, safra kesesinde taşa benzer şikayetler oluşturan safra kesesi polibi veya benzer oluşumlarda safra kesesi rahatsızlıklarının ayırıcı tanısında önemlidir.

Safra kesesi ameliyatı günümüzde laparoskopik, yani kapalı yöntemle yapılmaktadır. Anahtar deliği kadar kesilerden yapılan ameliyat yaklaşık 45 dakika kadar sürmekte ve ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gönderilebilmektedir.

GEBELİKTE SAFRA KESESİ SORUNLARI

Gebelik, safra kesesinin içeriğinde ve çalışma düzeninde değişikliğe neden olabilir.

Böylesi bir durumda, safra kesesinin içeriği önemlidir. Safra kesesinde taş veya çamur oluşması, gebelikte önemlidir ve sıklıkla takip edilir. Bu grup gebelerde, ameliyat edilmesi son çaredir çünkü safra kesesinde taştan ziyade çamur gelişir ve bu çamur doğum sonrası azalabilir, hatta kaybolabilir.

KAYNAK: Surg Clin N Am 94 (2014) 455–470