Kulak Burun Boğaz

Tüm doktor muayenelerinin %50’den fazlasının Kulak Burun Boğaz problemleri için olduğunu biliyor muydunuz?

Kulak Burun Boğaz uzmanı kimdir?

Kulak Burun Boğaz Hatalıkları Uzmanı; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nün kapsamındadır. Kulak Burun Boğaz dünyada en eski tıbbi uzmanlık dallarından biridir.

Kulak:

Bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı’nın benzersiz ilgi alanı kulaklardır. Bu ise duyma bozuklukları, kulak enfeksiyonları, denge bozuklukları, yüz siniri veya kafa siniri bozuklukları ve aynı zamanda dış kulak ve iç kulağın doğumsal hastalıkları ve kanserlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini kapsar.

Burun:

Burun boşluğu ve sinüslerin bakımı; Kulak Burun Boğaz Uzmanı’nın ilk görevlerindendir. Burun boşluğu, paranazal sinüsler, allerji, koku alma ve burun solunum bozuklukları ve burunun dış görünümü ile ilgili bozukluklar Kulak Burun Boğaz Uzmanlığının ilgi alanıdır.

Boğaz:

Kulak Burun Boğaz Uzmanlığına özel olarak bu uzmanlık alanına gırtlak ve üst solunum ve sindirim yolu veya sindirim borusu hastalıklarının tedavisi girer. Bunun içinde de ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar vardır.

Baş ve Boyun:

Kulak Burun Boğaz uzmanları Baş ve boyun bölgesinin enfeksiyon hastalıkları, tümörleri (habis ve selim), yüz travması ve yüz deformitelerinin tedavisi için eğitilmişlerdir. Kozmetik, plastik ve onarım cerrahisi uygulamalarını yaparlar.

 

 

Uzmanlığın 7 alanı

Otoloji/Nöroloji:

Dış, orta ve iç kulağın travmatik bozukluklar ve kanser gibi hastalıkları ve duyma ile dengeyi etkileyen sinir yolları ile ilgili bozuklukları kapsayan kulak hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi.

Pediatrik Otolarengoloji:

Çocuklarda kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi.

Baş Boyun Bölgesi:

Tiroid ve Paratiroid cerrahisi ile birlikte baş ve boyunda görülen tümörlerin (kanser ve kanser dışı) tıbbi ve cerrahi tedavisi

Yüz plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi:

Yüz ve boynun kozmetik, işlevsel ve onarıma ihtiyaç duyan anormalliklerinin tedavisi.

Rinoloji:

Burun ve sinus boşluklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi.

Larengoloji:

Ses ve boğaz ile ilgili bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi.

Allerji:

Üst solunum yollarını etkileyen allerjinin tıbbi tedavisi.

Kaynak: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)