Pediatrik Kardiyoloji

HRS ANKARA Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesinde, doğumsal veya edinilmiş kalp hastalıkları olan 0-21 yaş arası hastalara ve anne karnındaki bebeklere (fetus) tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Polikliniğimiz, -2. Katta yer almaktadır.

Bölümümüzde dört boyutlu inceleme özelliği bulunan ultrasonografi ve ekokardiyografi cihazı da bulunmaktadır.

Hastalar sıklıkla morarma, üfürüm, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, çabuk yorulma, eklem ağrısı, bayılma (senkop), romatizmal kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimizde tanı ve tedavileri yapılmak üzere değerlendirilmektedir. Elektrokardiyografi, ekokardiyografi (M-mod, iki boyutlu, üç boyutlu, renkli Doppler), ambulatuvar EKG monitorizasyonu (Holter monitorizasyonu), gibi hastaya zarar vermeyen (noninvazif) testler yapılmaktadır. Hastaların fizik muayenelerinden sonra elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve gerek görülürse telekardiyogramları değerlendirilir.

Ekokardiografi

Ekokardiyografi kalbin ultrasonografisi anlamına gelmektedir. Ekokardiyografi, kalbin yapısını, kalbin kasılmalarını ve varsa yapısal anomalilerini gösterir. Konvansiyonel Doppler ve renkli Doppler ekokardiyografi ile kalp boşlukları ve büyük damarlar arasındaki defektler (delikler), kalp kapaklarının darlık ve yetersizlikleri saptanabilir.

Ekokardiyografi güvenli, zararsız ve ağrısız bir testtir. Hastaların yatar pozisyonda yaklaşık 20-30 dakika kadar sakin bir şekilde durması gerekmektedir. Huzursuz ve ağlayan çocukları sakinleştirmek için oyuncaklar ve çizgi film videoları kullanılmaktadır.

Fötal Ekokardiografi

Anne karnındaki bebeğin (fetus) kalbi ekokardiyografi (fötal eko) ile değerlendirilebilir. Fetal ekonun gebeliğin 18-20. haftaları arasında yapılması önerilir, ancak daha önceki ve daha sonraki haftalarda da uygulanabilir. Anne ya da fetusa herhangi bir zararı yoktur. Fetal ekokardiyografi, kadın doğum uzmanlarının yaptığı rutin ultrasonografide bebeğin kalbi ile ilgili şüphelerin varlığında, bebeğin kalp sağlığını etkileyebilecek anne ve/veya aileye ait problemler bulunduğunda veya ailenin kendi isteği üzerine uygulanır