Radyoloji Laboratuvarı

Hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan ünitemizde; CR sistemi, tetkikleri en ince ayrıntısına kadar irdeleyebildiğimiz radyoloji iş istasyonu, direkt ve ilaçlı tetkikler yapılabilen röntgen cihazı, tüm vücut bölgesel yoğunluk  ölçebilen kemik dansitometrisi  cihazımız faaliyet göstermektedir. Mammografi birimimiz, gerektiğinde meme ultrasonografisi ile desteklenmektedir. Ayrıca her tür ultrasonografi  işlemlerinin yapıldığı ultrason bölümümüz, ayrıntılı tarama yanında  4D cihazımız bulunmaktadır. Gebelikte yapmış olduğumuz ayrıntılı taramada fetüsün görüntüleri DVD’ ye kaydedip hastalarımıza verilmektedir.

HRS Ankara Kadın Hastalıkları Hastanesinde radyoloji bölümünde ana başlıklarıyla uygulanan tanı yöntemleri örnekleri şunlardır;

 • Direkt grafiler
 • Dijital mamografi
 • Meme Ultrasonografisi
 • Kemik dansitometresi
 • HSG (Histerosalpingografi )
 • Tüm vücut (Abdomen)  ultrason tetkikleri
 • Üriner sistem ultrasonografisi
 • Tiroid ultrasonografisi
 • Kalça ultrasonografisi (ilk 2 ay da).
 • Alt ekstremite venöz ve arteriel renkli Doppler incelemeleri
 • Renal arter renkli Doppler incelemesi
 • Portal ven renkli Doppler incelemesi
 • Penil renkli Doppler
 • Skrotla renkli Doppler
 • 4D ultrasonografi
 • Fetal eko