Üroloji

ÜROLOJİ

Üroloji,  erkeklerde ürogenital (böbrek, mesane, prostat ve genital sistem), kadınlarda üriner sistem hastalıkları ile ilgilenen bölümdür. Erkek kısırlığında son 20 yılda meydana gelen teknolojik ilerlemeler ve bilgi birikimi sayesinde, daha önce umutsuz gözü ile bakılan çoğu durumda erkekler çocuk sahibi olabilmektedir. Daha önce sperm sayısı düşük, sperm hareketi olmayan, spermde şekil bozukluğu bulunan durumlarda veya menide hiç sperm hücresinin olmadığı hallerde (azoospermi) çocuk sahibi olunamaz iken günümüzde gelişen medikal tedaviler (ilaç tedavileri) ve ameliyat yöntemleri ile ciddi sayıda hastada başarılı sonuçlar elde edilmektedir.  Erkek kısırlığında hastanemizde uygulanan ameliyatlardan bazıları şunlardır:

PESA

Sperm kanallarında tıkanıklık nedeni ile meni ile dışarı sperm atılamayan hastalardan epididimden (testisin üzerinde sperm depolayan organ) iğne ile sperm alınması işlemidir. Ameliyathanede ve üroloji doktorları tarafından yapılmalıdır.

MESA

Sperm kanallarında tıkanıklık olan hastaların epididimlerinden açık yöntem ile sperm elde edilmesidir. Ameliyathanede ve bu konuda deneyimli üroloji doktorları tarafından yapılmalıdır.

TESA

Testis içerisinden özel bir iğne ve yöntem ile açılmadan sperm elde edilmesi işlemidir. Ameliyathanede ve bu konuda deneyimli üroloji doktorları tarafından yapılmalıdır.

MikroTESE

Yukarda anlatılan yöntemlerin başarısız olduğu hastalarda ameliyathanede anestezi altında, testisin açılarak mikroskop altında tüm bölgelerin incelenerek sperm aranması işlemidir. Ameliyathanede ve bu konuda deneyimli üroloji doktorları tarafından yapılmalıdır. Bu ameliyatta mikroskop kullanılması ile işlemin başarı şansı artmaktadır. Bu yöntem ile bulunan spermlerin dondurularak sonraki tedavilerde başarı ile kullanılmalarıda gelişen teknoloji ile mümkündür.

Mikroskopik Varikoselektomi: Çocuk sahibi olamama nedeni ile incelenen erkeklerin %40’ında varikosel (Testisin damarlarında varis oluşumu) tespit edilmektedir. Bu hastaların tümünde ameliyat gerekli değildir. Ancak gereken hastalarda ameliyat mikroskop altında yapılmalıdır. Bu işlemin komplikasyonlarını (istenmeyen etkileri) azaltmakta ve başarı şansını arttırmaktadır. Cinsel işlev bozuklukları, işeme bozuklukları, taş hastalığı, üroonkolojik hastalıklar, prostat hastalıkları, erkek aile planlaması girişimleri (vazektomi), hastanemiz üroloji polikliniğinde değerlendirilmektedir.