Prof. İbrahim Safa KAYA

ibrahim safa kaya

Eğitim – Uzmanlık:
1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1982 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yabancı Dil: İngilizce

Akademik Ünvanlar ve Yıllar:

1978-1982      H.Ü.Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

1982                H.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,

1985-1986      Sağlık Bakanlığı Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi Başasistanlığı

1990                Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Üniversite Doçenti

1992                 Yan’an Medical College (P.R.China) Honorary Professor

1994                 Neonatoloji (Yenidoğan Bebek Bilimi) Uzmanı

1997                Profesörlük

Medikal Yayınlar ve İlgi alanları: Yenidoğan yoğun bakım hizmetleri ve Yenidoğan kardiyoloji

ARAŞTIRMALAR

(a)   İngilizce yayınlanan araştırmalar

1.Kaya İS,Dilmen U,Ceyhan M,Sağlam R:Rectal and anal pressure profile in constipated children.Lancet 2:1198-1199,198

2.Dilmen U,Kaya İS,Özkaragöz K,Çiftçi U,Laleli Y and Yurdakök M:The effect of cimetidine on S.aureus sepsis in mice. DOĞA TU J Med and Pharm 12(1):19-21

3.Kaya İS,Şenses DA,Dilmen U:Nifedipine in the treatment of Raynaud’s disease in childhood.Lancet 1:1136,1989

4.Kaya İS,Ceyhan M,Dilmen U,Korten V,Mert A:Therapy for shigellosis.J PEDIATRICS 115(1):168,1989

5.Dilmen U,Kaya İS,Çopur H,Ceyhan M and Laleli Y:The effect of methylergometrine on calcium metabolism in vitamin D intoxication.Med Sci Res 17:141-142,1989

6.Dilmen U,Kaya İS:The preventive effect of vitaminE on the neurological toxicity of monosodium glutamate.JIA Sci  2:60-61,1989

7.Kaya İS,Dilmen U,Şenses DA:Danger of antibiotic resistance in shigellosis.Lancet 2:186,1990

8.Kaya İS,Şenses DA,Dilmen U,Çopur H,Laleli Y:The effect of methylergometrine on ionized calcium levels in mothers and their breastfed babies.Doğa Tr J of Medical Sciensis 14:356-359,1990

9.Kaya İS,Dilmen U,Diker S:Helicobacter pylori,peptic ulcer,and cimetidine.Mayo Clin Proc 65:1274-1277,1990

10.a)Dilmen U,Kaya İS,Çiftçi U,Gökşin E:Antenatal screening for toxoplasmosis.Lancet 2:818-819,1990

b)Dilmen U,Kaya İS,et al:Antenatal screening for toxoplasmosis in Turkiye.In Toxoplasmosis(Smith JE Ed.). NATO Asi Series 78:248,1993

11.Şenses DA,Kaya İS,Toppare MF,Dilmen U:The mini-erythrocyte sedimentation rate in healthy full-term neonates.Doğa Tr J  of  Medical Sciences 16:675-680,1992

12.Şenses DA,Kaya İS,Toppare MF,Dilmen U:Early onset sepsis in neonates with respiratory distress syndrome.Doğa Tr  J of Medical Sciences 16:791-794,1992

13.Dilmen U,Toppare M,Şenses DA,Kaya İS :Salbutamol in the treatment of neonatal hyperkalemia.Biol Neonate 62:424-426,19

14.Şenses DA,Toppare MF,Kaya İS , Dilmen U,Kitapçı F :C-reactive protein and respiratory distress syndrome.J Pediatr 121:164,1993

15.Göçmen A,Özçelik U,Kiper N,Toppare M,Kaya S,Cengizlier R,Çetinkaya F:Short course intermittent chemotherapy in  childhood tuberculosis.Infection 21:324-327,1993

16.Toppare MF,Kitapçı F,Şenses DA,Yalçınkaya F,Kaya İS,Dilmen U:Ornidazole and secnidazole in the treatment of  symptomatic intestinal amoebiasis in childhood.Tropical Doctor 24:183-184,1994

17.Kitapçı F,Dilmen U,Akyol Ö,Toppare MF,Kaya İS,Şenses DA,Durak İ,Kılıç Z:Plasma chromium levels in hypoglycemic preterm,full-term and in intrauterine growth retarded babies.Biol Neonate 66:267-271,1994

18.Toppare MF,Laleli Y,Şenses DA,Kitapçı F,Kaya S,Dilmen U:Metoclopropamide for breast milk production.Nutrition Res 14:1019-1029,1994

19.Şenses DA,Toppare MF,Kitapçı F,Dilmen U,Kaya İS:Simple tests at the initial evaluation time of early onset sepsis.Tr J of Medical Sciences 20:183-186,1994

20.Toppare MF,Kitapçı F,Kaya İS,Laleli Y,Dilmen U,Şenses DA:On the lack of evidence of  Parvovirus B19 in acute obstructive airway disease.Pediatric Pulmonology  17:409-412,1994

21.Toppare MF,Kitapçı F,Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U,Laleli Y:Lactational failure-study of risk factors in turkish mothers.Indian J Pediatr 61:269-276,1994

22.Jiao FY,Kaya İS,Shi SP,Chui W,Gao DY,Liu NS,Wu S:Randomized ,double- blind,controlled  trial of nifedipine and placebo for treatment of diarrhoea in childhood.Yeni Tıp Dergisi  11(2):3-5,1994

23.Toppare MF,Kitapçı F,Dilmen U,Kaya İS,Şenses DA:Normal umblical morphology.Tr J of Medical Sciences 21:275- 276,1994

24.Toppare MF,Kitapçı F,Dilmen U,Kaya İS, Şenses DA:Periumblical skin length measurements in the newborn.Clin Genet 47:207-209,1995

25.Önal EE,Dilmen U,Kitapçı Uysal F,Kaya İS:Early newborn hospital discharge after delivery;a comment on cost effectiveness.Arch Pediatr Adolesc Med 154:849,2000

26.Çalıkoğlu E,Önal EE,Uysal FK,Dilmen U,Kaya İS:The effects of topical pure vaseline and olive oil on the efficacy of phototherapy in term neonates.T Klin Dermatoloji 12:127-130,2002

27.Akyay A,Kaya İS,Dilmen U,Kurtaran H,Karadağ A:Automated auditory brainstem response screening for hearing loss newborns in Turkey. The New J  of  Med (suppl.3) 21(3):181-185,2004

(c)  Türkçe yayınlanan araştırmalar

28.Kaya İS,Göçmen A:Akut alt solunum yolu hastalığı tanısı ile bir yıl içinde Hacettepe Çocuk Hastanesine yatırılan hastaların değerlendirilmesi.Pnömoloji 247-252,1981

29.Kaya İS,Dilmen U:Sulbaktam-ampisilinin böbrek fonksiyonlarına etkisi.Mikrobiyol Bült  21:178-180,1987

30.Kaya İS,Dilmen U,Gökşin E,Laleli Y:Gebelik,ölüdoğum ve düşüklerde sitomegalovirus,herpes ve sifiliz enfeksiyonları  Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 14:285-293,1990

31.Dilmen U,Kaya İS,Çiftçi U,Gökşin E:Gebelik,ölüdoğum ve düşüklerde toksoplasmosis ve rubella.Doğa Türk Sağlık  Bilimleri Dergisi 14:294-300,1990

32.Şenses DA,Toppare MF,Dilmen U,Kaya İS,Ayhan H:Yenidoğan sepsisi.Mikrobiyol Bült 25:238-246,1991

33.Şenses DA,KayaİS,Dilmen U,Toppare MF:Yenidoğan döneminde pnomotoraks.Doğa-Tr J of Medical Sciences  16:489-495,1992

34.Göçmen A,Kiper N,Özçelik U,Kaya İS,Toppare MF,Cengizlier R:Çocukluk çağı tüberkülozunda kısa süreli intermitant  tedavi sonuçları.T Klin Pediatri 2:5-9,1993

35.Toppare MF,Öztürk O,Kitapçı F,Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U:Türkiye’de 4-12 yaş grubu çocuklarda Elisa metodu ile sitomegalovirus antikorlarının araştırılması.Mikrobiyol Bült 28:166-169,1994

36.Ceyhan M,DilmenU,Kaya İS,Çopur H,Ceyhan I:Siyanür zehirlenmesinin tanısında kullanılabilecek yeni,basit ve ucuz bir yöntem(Şıçanlarda yapılmış bir çalışma). Türk Hij Den Biyol Derg 48(1):103-107,1991

37.Şenses DA,Dilmen U,Kaya İS,Nuristani D,Toppare MF:Çocukluk yaş grubunda idrar yolu enfeksiyonları.Mikrobiyol  Bült 26.248-252,1992

38.Şenses DA,Dilmen U,Kaya İS,Toppare MF,Nuristani D:Yenidoğan sepsisi ve antibiyotikler.İlaç ve Tedavi Dergisi 6(2):109-112,1993

39.Şenses DA,Toppare MF,Dilmen U,Kaya İS,Kitapçı F:Mekonyum aspirasyonu sendromu.T Klin Pediatri 2:64-6,1993

40.Toppare MF,Kitapçı F,Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U,Yalçınkaya F:Çocuklarda semptomatik intestinal amebiasis tedavisinde seknidazol ile ornidazol’ün karşılaştırılması.T Klin Pediatri 2:72-74,1993

41.Kaya İS,Dilmen U,Toppare MF,Şenses DA,Kitapçı F:Respiratuvar distres sendromunda alternatif tedavi yaklaşımları.Yeni Tıp Dergisi 13(6):370-372,1996

42.Kaya İS:Çocukluk çağı shigella gastroenteritleri ve antibiyotik direnci.Türkiye Tıp Dergisi 4(3):207,1997

43.Kaya İS,Dilmen U:Neonatal sepsisin erken tanısında interlökin-6.Çocuk Sağlığı ve Hast Derg 45:259,2002

VAK’A TAKDİMLERİ :

(a) İngilizce yayınlanan vaka takdimleri

44.KayaİS,Dilmen U:Agenesis of the lung.Eur Respir J  2:690-692,1989

a)Letter to the Editor    Bouros DE,Panagou PV:Agenesis of the lung.Eur Respir J          3:379,1990

b)Reply to the Editor     Kaya İS:Agenesis of the lung.Eur Respir J 3:379,1990

45.Dilmen U,Kaya İS,Ceyhan M,Kale G,Çopur H and Tunçbilek:Achondrogenesis type II.Pediatric Radiology  19:53,1988

46.Çopur H,Polat H,Dilmen U,Kaya İS and Kürkçüoğlu N:A case of herpes gestationis.T J Research Med Sci 6:321-323,1988

47.Kaya İS,Dilmen U:A case of lung agenesis.Karadeniz Tıp Dergisi 2(1):35-37,1989

 

48.Kaya İS,Dilmen U,Toppare M,Şenses DA,Prentice HG:Valproic acid-induced pancytopenia and Coombs test positivity.Lancet 1:1227-1228,1991

49.Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U,Toppare MF:Early onset sepsis in neonates due to coagulase-negative staphylococci Doğa Tr  J of Medical Sciences 16:218-219,1992

50.Toppare MF,Şenses DA,Kaya İS,Kitapçı F,Gedikoğlu G,Dilmen U,Tunnessen WW:Acute guttate psoriasis.AJDC 147:1013-1014,1993

51.Toppare MF,Kitapçı F,Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U,Gedikoğlu G:Pilomatrixoma:patient report of a common  childhood tumor.Clin Pediatrics 32:749-750,1993

52.Kaya İS,Şenses DA,Dilmen U,Toppare MF,Kitapçı F:Wilson-Mikity syndrome.Doğa-Tr J of Medical Sciences 19:173-178,1993

53.Toppare MF,Maden HA,Kitapçı F,Dilmen U,Kaya İS,Şenses DA:Mesenteric cyst. New J of Med 12(1):71-2,1995

54.Kitapçı F,Dilmen U,Toppare MF,Kaya İS,Şenses DA:Distal renal tubular acidosis with slightly elevated serum chloride levels and increased anion gap.Tr J of Medical Sciences 23:63-64,1995

55.Toppare MF,Maden HA,Dilmen G,Kitapçı F,Şenses DA,Dilmen U,Kaya İS:Hirschprung’s disease with unusual  features.Tr J of Medical Sciences 25:211-212,1995

56.Kızılcan F,Şenses DA,Dilmen G,Dilmen U,Kaya İS:Does hepatic subcapsular calcification in a premature baby reflect disease?Pediatr Radiol 25:241-242,1995

57.Kaya İS,Gamberzade Ş,Toppare MF,Şenses DA,Dilmen U,Kitapçı F:Neonatal sepsis and meningitis due to Staphylococcus cohnii.J Pak Med Assoc 46(2):43-44,1996

58.Kaya İS,Toppare MF,Kitapçı F,Şenses DA,Dilmen U:Transient neonatal diabetes mellitus(a case report).New J of Med 13(Supp.1):41-42,1996

59.Avşar F,Özmen Ş,Kaya İS:A case of male pseudohermaphroditism with an abnormal triple analyte screening result. Tıp Fak Derg 13(1):67-68,1997

60.Karadağ A,Onal EE,Uysal FK,Kaya IS,Dilmen U:Pathological case of the month (Celiac Disease with Acanthocytosis).Arch Pediatr Adolesc Med 156:291-292,2002

61.Avci Z,Kaya IS,Dogukan AS,Aydin O,İsmailoğlu O:Pathology teach and tell:central nervous system atypical  teratoid/rhabdoid tumor.Pediatr Pathol Mol Med 22(5):443-447,2003

62.Soyer T,Ozgün-Arli A,Oztürk H,Kaya IS:Acute gastric volvulus in a newborn case.Turk J Pediatr  50(3):296-298,2008

(b )  Türkçe  yayınlanan vak’a takdimleri

63.Kaya İS:İatrojenik hipotiroidi (ayın vakası).Yeni Tıp Dergisi 6 (1):91-93,1989

64.Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U:Pnömotoraks.Yeni Tıp Dergisi 6 (6):93-95,1989

65.Tınaztepe K,Saraçlar M,Kaya İS : Bu sayının vak’ası:Tanınız nedir? (Hiperlipidemik kolesterolozis tipII). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 29:355-362,1986

66.Evis B,Yalçın G,Kaya İS :Harlequin fetus (ayın vakası).Yeni Tıp Dergisi 3 (4):49-50,1986

67.Şenses DA,Gürsoy MH,Dilmen U,Kaya İS :Özefagus atrezisi ve trakeoözefagial fistül.Yeni Tıp Dergisi  7 (6) :69-72,1990

68.Şenses DA,Dilmen U,Kaya İS :Akrodermatitis enteropatika.Yeni Tıp Dergisi 8 (1):70-74,1991

69.Kaya İS,Şenses DA,Dilmen U,Gürsoy MH :Sakrokoksigeal teratom.Yeni Tıp Dergisi 10 (6) :71-72,1993

70.Toppare MF,Kitapçı F,Kaya İS,Dilmen U,Şenses DA:İnfantil seboreik dermatit.Yeni Tıp Dergisi 11(1):75,1994

71.Kitapçı F,Şenses DA,Toppare MFKaya İS:Tanınız nedir?(Herpes zoster,gezici dalak)Yeni Tıp Derg 12:289,1995

72.Şenses DA,Kitapçı F,Kaya İS,Toppare MF:Ayın vakası. (Nutrisyonel rikets)Yeni Tıp Dergisi 12:415,1995

73.Kitapçı F,Kaya İS :Kawasaki sendromu.Yeni Tıp Dergisi 14:291-292,1997

74.Şahin N,Dilmen U,Kaya İS,Önal E,Özyılkan E:Bir çocukta uzun süreli kanlı ishal.Yeni Tıp Dergisi 15:165,1998

75.Özsoylu Ş,Özşahin A,Önal E,Kaya İS :Erken bebek ölümleri olan bir aile.Yeni Tıp Dergisi 15:296,1998

76.Aral YZ,Özşahin a,Önal EE,Kaya İS:Chediac Higashi sendromlu bir vaka.Yeni Tıp Dergisi 15:290-292,1998

77.Aral YZ,Mete E,Kaya İS :Tanınız nedir?(Konjenital hipotiroidi) Yeni Tıp Dergisi 16:37-38,1999

78.Çalıkoğlu E,Önal EE,Kendirlioğlu A,Kaya İS:Tanınız nedir?(Kolloidon bebek) Yeni Tıp Dergisi 17:217-218,2000

79.Kitapçı Uysal F,Dilmen U,Kaya İS:Ayın vakası(Nefrokalsinoz,renal tubular asidoz) Yeni Tıp     Dergisi 18:25-26,2001

80.Dilmen U,Andıran F,Kaya İS,Karadağ A:Yutma güçlüğü,siyanoz ve pnömoni.Yeni Tıp Dergisi          19:225-226,2002

81.Baycu Ş,Dilmen U,Kaya İS:Tanınız nedir?(Sıtma).Yeni Tıp Dergisi 19:227-228,2002

82.Avcı Z,Kaya İS:Nadir morfolojik anomaliler içeren bir trizomi 18 vakası. T Klin Pediatri 13:91-94,2004

 

DERLEMELER :

83.Kaya İS :Tifo.Katkı 3 (5) : 444-449,1982

84.Kaya İS :Hareketsiz silya sendromu (Immotile cilia syndrome).Katkı 3 (6) :711-

715,1982

84.Kaya İS : Lumbar ponksiyon(I).Yeni Tıp Dergisi 3 (3) : 51-52,1986

85.Kaya İS : Lumbar ponksiyon(II).Yeni Tıp Dergisi 3 (4) :47-48,1986

86.Kaya İS ,Kaya M : Otopsi.Yeni Tıp Dergisi 4 (2) :47-54,1987

87.Kaya İS :Organik fosfor entoksikasyonu.Yeni Tıp Dergisi 5 (4) : 149-156,1988

88.Kaya İS : Antibiyotik seçimi.Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1 (4) :212-218,1988

90.Kaya İS,Kapusuzoğlu F : Mitral valv prolapsusu.Yeni Tıp Dergisi 6 (1) :47-50,1989

91.Kaya İS :Çocukluk çağı havale nöbetleri ve tedavisi.Türk İlaç ve Tedavi Dergisi

2 (1) .31-35,1989

92.Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U :Çinko eksikliği.Yeni Tıp Dergisi 8 (1) :48-55,1991

92.Dilmen U,Kaya İS :İntrauterin enfeksiyonlar.Yeni Tıp Dergisi 8 (5) :82-86,1991

93.Kaya İS :Respiratuvar distres sendromu.Yeni Tıp Dergisi 8 (5) :88-92,1991

94.Kaya İS :Sıcak çarpması.Bilim ve Teknik 24 (286) :57-61,1991

95.Kaya İS :Sigara ve sağlığımız.Bilim ve Teknik 24 (289) :42-45,1991

96.Kaya İS :Grip salgınları.Bilim ve Teknik 25 (300) :11-12,1992

97.Kaya İS :Neonatal hipoglisemi.Yeni Tıp Dergisi 10 (1) :30-34,1993

98.Kaya İS :Neonatal hiperbilirubinemi tedavisinde yenilikler.Yeni Tıp Dergisi 10 (3) :35-

38,1993

100.Kaya İS :Brusellozis.Yeni Tıp Dergisi 11 (3) :42-43,1994

101.Kaya İS :Yenidoğanın iyoda ihtiyacı var mı?Yeni Tıp Dergisi 18(5):262-263,2001

 

KONGRE TEBLİĞLERİ  :

102.Göçmen A,Kaya İS:Intermittent chemoterapy of pulmonary tuberculosis in

childhood.Abst. XVII International Congress of Pediatrics,Manila,Philippines,

                   1983,Vol.3,p.53

103.Dilmen U,Kaya İS:The preventive effect of vitamin E on the neurological toxicity of

monosodium glutamate.NATO Advanced Study Instıtute, New perspectives in 

                   dynamics of assembly of biomembranes.Aug 24-Sept 4,1987,Cargese,Corsica,France

103.Evis B,Yalçın G,Kaya İS,Tankal V:Bebeklerde korpus kallozum agenezisi.Genetik

                   Kongresi,Haziran 1986,İstanbul

104.Göçmen A,Kiper N,Kaya İS,Toppare MF:Results of intermittent therapy of tuberculosis

in children.19.Congress International de Pediatrics.23-28 Juilliyet 1989,Paris

105.Şenses DA,Kaya İS ve ark.:Yenidoğan döneminde pnömotoraks.II.Çapa Neonatoloji

                   Günleri,16-18 Ekim 1991,s.17,İstanbul

106.Şenses DA,Dilmen U,Kaya İS,Toppare MF:Yenidoğan sepsisi.II.Çapa Neonatoloji

                   Günleri,16-18 Ekim 1991,s.26,İstanbul

107.Toppare MF,Kitapçı F,Şenses CA,Kaya İS,Dilmen U,Laleli Y:Lactational failure-A

study of risk factors.Fetus As a Patient.VI th International Postgraduate Course.

3-5 Mayıs 1993,Ankara

108.Toppare MF,Kitapçı F,Şenses DA,Kaya İS,Dilmen U,Yalçınkaya F:Comparison of

ornidazole and secnidazole in the treatment of symptomatic childhood intestinal

amebiasis.XXI.Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri

Dernekleri Birliği Kongresi.24-27 Ekim 1993,s.128,İzmir

109.Dilmen U,Kitapçı F,Toppare MF,Şenses DA,Kaya İS,Öztürk O:1988-1992 yılları

hastane enfeksiyonları. XXX.Türk Pediatri ve II. Uluslararası Neonatoloji

                   Kongresi.14-18 Haziran 1993,İstanbul

111.Kitapçı F,Kaya İS,Coşkun T ve ark.:Nonketotik hiperglisinemi.XXXIX.Milli Pediatri

                  Kongresi.4-8 Haziran 1995,s.218,Ankara

112.Kaya İS,Dilmen U ve ark.:Yenidoğan bebeklerde sarılık tedavisinde yeni bir fototerapi

uygulaması.Neonatoloji Kongresi 25-26 Nisan 1996,İstanbul

113.Önal EE,Yılmaz C,Şahin N,Özşahin A,Kaya S,Dilmen U:Term bebeklerde

konvansiyonel tekli fototerapi ile Bilibed fototerapinin etkinliğinin

karşılaştırılması.Fatih Üniversitesi Tıp Günleri Tıpta Yenilikler 16-18 Mayıs

1998,Ankara

114.Önal E,Dilmen U,Kaya S:Yenidoğan döneminde sepsis tanısında serum interlökin-6

düzeylerinin önemi.UNEKO’98 25-28 Ekim 1998,Mersin

115.Kitapçı F,Önal EE,Dilmen U,Kaya İS,Kendirlioğlu A:Yenidoğanda hipernatremik

dehidratasyon vakaları.  43.Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999,Ankara

116.Kitapçı F,Önal EE,Kaya İS,Dilmen U:Formül mama ile beslenmeninekonomik

perspektifi.43.Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999,Ankara

117.Önal EE,Dilmen U,Şenses DA,Kitapçı F,Kaya İS:Preeklamptik annelerden doğan

bebeklerde nötropeni sıklığı.X.Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000,Antalya

118.Kitapçı F,Yılmaz C,Önal EE,Dilmen U,Kaya İS:Yenidoğnda ağlama ve arteriyel

oksijen satürasyonu. 7.Ulusal Perinatoloji Kongresi ,1999

  1. 120. Mete E,Andıran F,Dayı S,Özkaragöz F,Kaya İS:Anne sütünün in vitro antifungal

etkisi.IX.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim 2000,Antalya

121.Yılmaz C,Dilmen U,Kaya İS ve ark.:Neonatal sepsiste prokalsitonin gerçekten anlamlı

mı? XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001,Samsun

  1. Oğuz ŞS,Kaya İS,Emre T,Demir P,Çebioğlu E.Term bebeklerde postnatal ilk gün

gerçek ağırlık kaybı nedir?XIV.Ulusal Neonataloji Kongresi 13-17 Nisan

2005,Kayseri

 

TEMEL KLİNİK YAKLAŞIMLAR :

123.Kaya İS:Grand mal nöbet sebepleri,grand mal nöbetlerde diagnostik yaklaşım.Yeni Tı

                   Dergisi 3(4):54-55,1986

124.Kaya İS: En sık bakteriyel menenjit etkenleri.Yeni Tıp Dergisi 3(5):52-53,1986

125.Kaya İS:Kardiyak pulmoner ödemde yaklaşım.Yeni Tıp Dergisi 3(6):49,1986

126.Kaya İS:Göğüs ağrısı:Pratik ayırıcı yönler.Yeni Tıp Dergisi 4(1):50,1987

127.Kaya İS:Kırığa bağlı iç kanama.Yeni Tıp Dergisi 4(2):44,1987

 

PARAMEDİKAL :

128.Toppare MF,Kitapçı F,Çiftçi A,Kaya İS,Şenses DA: The caduceus as lifeguard.Lancet

346:784,1995

 

KİTAP BÖLÜMLERİ :

129.Kaya İS:Neonatal resusitasyon ve riskli yenidoğanın bakımı (Edwards S.Ogata,MD).

In: Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi(a Lange Medical Book),

Ed.Martin L.Pernoll,MD.Cilt 1,s.741-762,1994,Barış Kitabevi,İstanbul

130.Kaya İS:Fetusun cinsiyeti.In:Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum 

                   Bilgisi,Eds.Prof.Dr.Hüsnü A.Kişnişçi ve ark.s.225-229,1996,Güneş Kitabevi,Ankara

 

 

TÜBİTAK DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ:

 

131.Kaya İS,Dilmen U,Gökşin E,Laleli Y:Gebelik,ölüdoğum ve düşüklerde CMV,Herpes ve

Sifiliz enfeksiyonlarının rolü.TÜBİTAK TAG-604 no.lu proje,1987-1989

132.Dilmen U,Kaya İS,Çiftçi U,Gökşin E:Gebelik,ölüdoğum ve düşüklerde

Toksoplazmozis ve Rubella enfeksiyonları.TÜBİTAK TAG-596 no.lu proje,1986-1989


YAYIN
İLE İLGİLİ GÖREVLER:

Yeni Tıp Dergisi ” Editör Yardımcılığı

The New Journal of Medicine ” Associate Editor

Türkiye Klinikleri Journal of MEDICAL RESEARCH ” Member of Advisory

Board

Türkiye Klinikleri TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ” Danışma Kurulu Üyesi

Türkiye Klinikleri PEDİATRİ Dergisi ” Danışma Kurulu Üyesi

“  kadın doğum dergisi ” Hakem Heyeti Üyesi

The Turkish Journal of Medical Sciences” Hakem Heyeti Üyesi

İLGİ ALANLARI :  Neonatoloji