Biyokimya Laboratuvarı

Tüm tetkiklerin kadrolu uzman hekimler kontrolünde yapıldığı Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarları’nın geniş test portföyünde; kan biyokimya testleri, hormon testleri, antenatal tarama testleri, tümör markerları, hematolojik testler, koagülasyon ve kan gruplaması testleri, idrar testleri, kültürler ve antibiyotik duyarlılık testleri, hepatit markerları, TORCH grubu testleri ve diğer enfeksiyon testleri bulunmaktadır.

Laboratuvarlar, yatarak veya ayaktan tanı ve tedavisi yapılan hastalarımıza hizmet için, hızlı, doğru ve güvenilir sonuç verme ilkesiyle 24 saat kesintisiz çalışmaktadır.  Analizlerin uygulanmasında kullanılan cihazlar, sistemler, analitik kitler, aletler ve tüm sarf malzemeleri, CE ve IVD etiketine sahip olup, uluslararası bilimsel ve klinik sertifikalara sahiptir.  Tüm analitik parametreler için, uluslararası dış kalite kontrol ve günlük iç kalite programları yürütülerek, testlerin güvenilirliği ve doğruluğu devamlı olarak kontrol edilmektedir.