Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

A-Yenidoğan

HRS Kadın Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2. seviye yoğun bakım hizmeti vermekte olup teknolojik gelişimin son örneklerinden olan cihazlarla donatılmıştır.  6 kuvöz, 1 açık yataklı  ünitedir. Her kuvöz başında monitör (hastanın yaşam bulgularının izleminin yapılmasına uygun hasta başı izlem aleti), pulse oksimetri cihazı (oksijen ve nabız takibi yapan cihaz), infüzyon pompası (bebeğe giden serumu ayarlayan cihaz)  bulunmaktadır.

Ünitemizde gününden erken doğan (prematüre)  bebekler takip ve tedavi edilmektedir. Solunumu sıkıntılı olan bebekler solunum cihazına bağlanmakta, sürfaktan tedavisi uygulanmakta (prematüre bebeklerde akciğerlerin açılmasını ve rahat solumalarının sağlanması), göbekten katater takılarak uygun tedavi ve beslenmeleri sağlanmakta, monüterize edilerek 24 saat takipleri yapılmaktadır.  Daha önceki yıllarda ve halen pek çok merkezde bilurbin seviyesi yüksek olan yenidoğan bebeklere fototerapi ışınları verilerek yapılan tedavi 4-7 gün sürerken, kullandığımız LED fototerapi cihazlarıyla tedavi 1-2 gün içinde tamamlanmaktadır.  Bebeklerin bilirubin takipleri alından yapılmakta, ancak yüksek seviyeler saptanırsa kan alınarak tetkik yapılmaktadır.  Özellikle prematüre bebekler ses ve ışıktan çok etkilendikleri için, yatışlarının ilk haftasında özel kulaklıklar kullanılarak ve kuvözler üzerine özel örtüler örtülerek ses ve ışıktan kötü yönde etkilenmeleri (yüksek ses beyin kanamasına yol açmakta, fazla ışık ise göze zarar vermektedir) önlenmektedir.  Ünitemizde bebeklere çekilen filmler sırasında gonadlarının (yumurtalıklarının) etkilenmesini önlemek amacıyla gonad koruyucular kullanılmaktadır.  Ventilatörlü (solunum cihazlı) transport kuvözümüzle bebeğin ameliyathane veya doğum salonundan yenidoğan ünitesine nakli başarıyla sağlanmaktadır.  Ünitemizde 1 adet izolasyon odası da bulunmakta olup enfeksiyonlu bebekler bu bölümde ayrı ve özel olarak takip ve tedavi edilmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz hepafiltre adı verilen, havayı mikroplardan temizleyen özel klimalarla kaplıdır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları ve hemşireleri tarafından hasta takibi ve tedavisi, 24 saat kesintisiz yapılmaktadır.

Ünitemiz aile merkezli – ziyarete açık bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesidir.  Yatan hastaların anne-babaları ünitenin temizlik ve giyim kurallarına uymak koşuluyla günün tüm saatlerinde bebek ziyareti yapabilirler, sağlık personeli denetiminde  bebeğin bakımına yardımcı olabilirler, tüm bakım ve tedavi kararlarına etkin olarak katılırlar. Ünitemizde ayrıca erken doğan bebeklere ve sorunlu bebeklere Kanguru Bakımı da (bebeğe serum ve/veya oksijen giderken annenin çıplak göğsüne kısa süreli verilmesi) verilmektedir.  Kanguru bakımının bebeğin kalp hızı ve solunumu üzerine olumlu etkileri olduğu, aynı zamanda annenin sütünün gelmesini de sağladığı gösterilmiştir.

Yapılan İşlemler ve Tedavi:
  • Yenidoğan enfeksiyonları(zatürre, bronşiolit, cilt enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu vb.)
  • Yenidoğan dehidratasyonu ve sıvı-elektrolit bozuklukları Yenidoğanda böbrek yetmezliği,
  • Yenidoğanın metabolik sorunları (hipoglisemi,hipokalsemi vb.),

Hastanemizde yılda ortalama 1500 doğum olmaktadır. Tüm normal doğum ve sezaryenlerde Yenidoğan Canlandırma Sertifikası (NRP) olan çocuk doktoru ve hemşireler hazır bulunmaktadır.  Doğumun gidişine göre hemen girişimde bulunulacak şekilde tüm alt yapı donanımı ile ekip hazır bulunmaktadır. Doğum sonrasında sağlıklı bebekler annelerinin yanında takip edilmektedir. Her sağlıklı bebeğin anne yanında 24 saat takibi çocuk doktorları ve bebek hemşireleri tarafından yapılmaktadır. Anne yanındaki bebek hastaneden taburcu olana kadar yaşam bulguları (nabız, solunum, vücut ısısı), vücut ağırlığı takip edilmekte dosyasına kayıtları yapılmakta, günde en az 2 kez ve sorun olursa daha sık çocuk doktorumuz tarafından muayenesi ve takibi yapılmaktadır.

Hastanemiz Bebek Dostu Hastanesi olup doğar doğmaz tüm bebekler anneye verilmekte ve ilk yarım saat içinde emzirtilmektedir. Emzirme konusunda gereken eğitim ve destek EMZİRME DANIŞMANLIĞI eğitimi almış ve yıllarca eğitim de vermiş olan çocuk doktorumuz ve bebek hemşirelerimiz tarafından verilmektedir. Emzirme danışmanlığı eğitimleri hastanemizde doğum öncesi başlamakta ve doğumdan sonra da sürmektedir. Emzirme danışmanımız tarafından, annelere emzirme, anne sütü ve/veya meme sorunlarıyla ilgili soru ve sorunları için hem hastanede bilgi verilmekte hem de telefonla 24 saat destek sağlanmaktadır.

Yeni doğan bebekler taburcu sonrasında 5.gün kontrole çağrılmaktadır. İlk kontrollerinde genel muayeneleri dışında, emzirme muayenesi de yapılmakta ve biotinidaz eksikliği fenilketonüri ve hipotiroidi hastalıklarını taramak amacıyla topuk kanları alınmaktadır. İkinci kontrollerinde ise işitme testi taraması yapılmaktadır, 2 aylıkken de kalça çıkığı tanısı için ultrasonografi yapılmaktadır.

B-Genel Pediatri

Çocuk Polikliniğinde 0-18 yaş arası çocukların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Sağlıklı bebeklerin takibinde bebeklerin her ay büyümeleri, gelişmeleri ve beslenmeleri değerlendirmekte, annelere bu konuda gereken önerilerde bulunulmaktadır. Özellikle anne sütü ve bebek beslenmesi konusunda eğitimler verilmekte ve broşürlerle anneler bilgilendirilmektedir. Bebeklik ve çocukluk döneminin tüm aşıları hastanemizde yapılmaktadır. 0-18 yaş arası çocuklarda, ateşli hastalıklar, astım, solunum yolu enfeksiyonları  gibi tüm hastalıkların tanı, tedavi, tetkik ve takipleri hastanemizde yapılmaktadır.